De wijk in voor restafval

GORINCHEM Waar nu het restafval nog thuis in de grijze container gegooid wordt, dient dat afval later dit jaar in een ondergrondse container in de wijk gegooid te worden. Begin maart zal het college van B&W beslissen aan welke eisen de containers moeten voldoen en vooral waar de containers geplaatst moeten worden. "Uit onze enquête blijkt dat veel mensen de ondergrondse containers voor restafval een goed idee vinden, maar liever niet voor eigen deur", vertelt Dennis Lokersen van Klankbordgroep Oost Gorcum.

Door Tim Hartman

Er moet minder restafval overblijven volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu en dus luidt de landelijke boodschap naar alle Nederlandse gemeenten: Van Afval Naar Grondstof, kortweg VANG. Het project is opgezet om van 220 kilo restafval per inwoner naar 100 kilo te gaan. "Daarvoor zou je mensen kunnen laten betalen voor restafval of om afval nog verder te scheiden, zoals nu met de ondergrondse containers in de wijk gaat gebeuren", vertelt Sharon van der Spek van reinigingsdienst Waardlanden.

Naast de ondergrondse container blijft ook de grijze kliko bestaan, maar met een andere functie. "Vijftien procent van het afval in de grijze bak was restafval. Die vijftien procent willen we door middel van de ondergrondse containers scheiden. De grijze bak zal dus alleen nog gebruikt worden voor plastic, blikjes en drankenkartons", legt Van der Spek uit.

Volgens Lokersen bestaat er nog veel onduidelijkheid over het nieuwe inzamelen: "We hebben op onze website www.oostgorcum.nl veel vragen van bewoners ontvangen. De grootste zorg is vooral het zwerfvuil dat kan ontstaan als de container vol zit. Daarnaast willen mensen weten waar de containers komen. We dringen dan ook aan op betere communicatie vanuit de gemeente en Waardlanden zodat de mensen weten waar ze aan toe zijn."

Waar de eerste containers al in april geplaatst zouden moeten worden, is dat inmiddels uitgesteld naar de tweede helft van het jaar en zal Leerdam de primeur kennen: "Er is in Gorinchem gekozen voor een lange bezwarenprocedure waardoor er meer tijd wordt genomen om mensen hun vragen te beantwoorden. Na het besluit in maart van het college zal er meer duidelijkheid komen over de locaties van de containers", sluit Van der Spek af.