• Fotografie Studio Ziezo

Denken, dromen, durven en doen bij Sportcafé

GORINCHEM Het tweede Sportcafé staat voor vrijdag 25 september op het programma. Een avond voor alle partijen die een belang hebben bij een sportend Gorcum. Met veel expertise en enthousiasme bij elkaar moeten er mooie dingen kunnen ontstaan. Het doel is dan ook dat er aan het eind van de avond een aantal concrete projecten opgestart worden vanuit verschillende sectoren.

Denken

Het sportcafé is een vervolg op de laatste inspiratiebijeenkomst in juli. Met deelnemers vanuit de sectoren onderwijs, zorg, sport, welzijn, bedrijfsleven en de politiek was de avond een perfect vertrekpunt voor structurele samenwerking binnen het Gorcumse sportleven. Gorinchem Beweegt en GKV/Enomics zijn nu gastheer om dit proces een vervolg geven, zodat we samen het Gorcums droombeeld verder vorm kunnen geven richting concrete plannen. De deelnemers worden deze keer dan ook niet alleen gevraagd om mee te denken, maar ook om mee te doen!

Dromen

Tijdens de inspiratiebijeenkomst stond 'maatschappelijk ondernemen van de sportvereniging' centraal. Een thema dat ontzettend leeft onder de verschillende partijen bleek uit de opkomst en het enthousiasme op de avond. Samen werd er gebrainstormd en dit zorgde voor leuke ideeën. Een aantal dromen die voorbijkwamen waren bijvoorbeeld een gemeentelijke sportpas, aangepast vrijwilligerswerk of dagbesteding voor ouderen op de vereniging.

Durven

Ook bleek tijdens de avond dat de sportverengingen dit niet alleen kunnen. Voor specifieke doelgroepen is expertise uit een andere sector zeer welkom. Maar vaak is de drempel om over het eigen vakgebied heen te kijken nog aanwezig. Ondanks dat gebleken is dat er wel degelijk overlap is tussen de behoeften van de verschillende sectoren is het nu een kwestie van durf om de samenwerking aan te gaan. Uiteraard is dit het begin van een langer traject waarbij persoonlijk contact en nauwe samenwerking tussen de verschillende partijen essentieel gaan worden.

Doen

Vrijdag 25 september aanstaande wordt er tijdens het Sportcafé een vervolg gegeven aan alle ideeën. Gastheer GKV/ Enomics zorgt voor een warm welkom en een heerlijke barbecue voor de deelnemers. Onder leiding van Roy Simons van Ne9eN Advies gaan we met een leuk interactief programma de ideeën doorontwikkelen. Dit kan alleen wanneer er gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise en kennis. Zonder de expertise van betrokken partners is de avond niet compleet. Het doel is dan ook om de avond af te sluiten met enkele concrete projecten waar direct mee gestart zal worden!

Programma

17.30 uur: inloop met barbecue

19.00 uur: start programma

19.15 uur: werksessie onder leiding van Roy Simons van Ne9eN Advies. Roy heeft veel ervaring in het begeleiden van processen binnen het maatschappelijk ondernemen van sport en bewegen.

21.30 uur: borrel

Heb je je nog niet opgegeven voor het sportcafé en wil je samen met anderen meegenomen worden van denken en dromen naar durven en doen? Geef je dan nog snel op via gorinchembeweegt@gorinchem.nl en werk mee aan het Gorcums droombeeld 'de kracht van sport!'