Derdeklassers Lyceum bezoeken Rabobank

GORINCHEM Vijftig derdeklassers van Lyceum Oudehoven in Gorinchem bezochten donderdag 21 januari Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden.

De klassen bezoeken in het kader van hun profielkeuze meerdere bedrijven in de regio. De bedrijfsbezoeken zijn ingevoerd omdat veel jongeren na hun studie wegtrekken uit de regio. De school wil leerlingen laten zien dat er in de buurt ook veel beroepsmogelijkheden zijn. De leerlingen staan voor hun profielkeuze, zij moeten na dit jaar kiezen welke kant zij op willen qua vakkenpakket. Wanneer zij bij bedrijven een kijkje nemen worden zij wellicht geënthousiasmeerd en kunnen een gerichte keuze maken voor hun profiel.

Bij Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden kregen de leerlingen een presentatie van jongerencoaches Angelique Muijsson en Marja Bullee en een rondleiding. Tijdens de rondleiding vertelde de bank over de duurzaamheid van het pand, het nieuwe werken en de verschillende functies en stagemogelijkheden. ,,Een mooie gelegenheid om kennis te maken met verschillende beroepen en bedrijven in de regio", zei een van de aanwezige docenten van Oudehoven.