• Stadsbelang Gorinchem

Dick van Zanten: 'Mooier het nu zelf te laten zien'

GORINCHEM Gorinchem kent vier nieuwe wethouders: Dick van Zanten (Stadsbelang), Ro van Doesburg (Democraten Gorinchem), Eelke Kraaijeveld (PvdA) en Joost van der Geest (CDA). Elke week stellen we er één aan u voor. Deze week: Dick van Zanten.


Door Tim Hartman

Dick van Zanten (65) behoeft nauwelijks introductie. Hij is al sinds 1978 betrokken in de Gorcumse politiek. Tussen 2006 en 2014 was hij even afwezig, waarna hij aan de slag ging bij Stadsbelang. Met die partij werd Van Zanten als lijsttrekker de grootste partij bij de verkiezingen met vijf zetels. Dat hij wethouder zou worden, was na die uitslag wel duidelijk. Een ambitie die nog ontbrak in zijn politieke carrière? ,,Toch wel ja. Het was vooral een ambitie om eens zelf de handen aan de ploeg te slaan. Je kunt wel kritiek hebben, maar het is zoveel mooier om het zelf te laten zien zodat er ook daadwerkelijk het nodige gebeuren kan."

Van Zanten geniet met volle teugen van zijn eerste weken als wethouder. ,,Ik heb het voordeel dat ik de meeste dossiers wel ken. Ik zie weinig voorbij komen waarvan ik denk 'nooit van gehoord'." Omdat Van Zanten de enige wethouder is die als lijsttrekker aan de verkiezingen begon, is hij de enige bij wie we het lijsttrekkersinterview erbij kunnen pakken. 'Minder praten, meer doen' was het motto. ,,Eerst veel praten, dan omzetten in daden", zegt hij nu. ,,Besturen heeft namelijk wel veel gepraat nodig."

Oppositiepartijen vonden na de Visie van de Stad én de verkiezingen een nieuwe inspraaksessie voor het coalitieakkoord misschien wel iets teveel van het goede. ,,Het leidt tot een breder gedragen akkoord en politieke stabiliteit. Misschien zijn we wel de eerste coalitie in het land die het concept hebben voorgelegd aan de stad. Daar is toch enthousiast gebruik van gemaakt. Er is toch heel veel kennis en creativiteit in de stad aanwezig. Het is jammer dat enkele partijen geen gebruik hebben gemaakt van de uitnodiging om input te leveren, behalve schriftelijk."

De oppositie stelde dat veel oud beleid in het nieuwe coalitieakkoord stond. Wat vindt u daarvan?

,,Een nieuwe coalitie is niet per se een revolutie. Je stapt op een rijdende trein. Dat er veel hetzelfde in staat, is ook niet waar. We hebben een ambitieus coalitieprogramma, dat meer een bestuurlijke visie is dan concreet welke maatregelen er nodig zijn. Veel is afgeleid van de Visie van de Stad. 2032 lijkt ver weg, maar veertien jaar is zo voorbij. We geven nu de belangrijkste aanzet."

De oppositie kaartte ook de vele prioriteiten in het akkoord aan. 'Veel prioriteiten zijn geen prioriteiten'.

,,Dat vind ik een beetje makkelijk. Vooral na een periode waarbij er in mijn beleving geen prioriteiten waren. Dat zij het financieel lastiger hebben gehad, vooral aan het begin van de vorige periode, is een feit. Dat betekent trouwens niet dat de geldsluizen bij ons open gaan, maar het houdt wel in dat er van policy veranderd wordt. In deze tijd moeten we echt investeren. Maar wel met verstand. Niemand gaat de financiële positie van de stad nodeloos onder druk zetten."

In hoeverre is het realistisch dat er bij alle prioriteiten al een start is gemaakt binnen een jaar?

,,Voor een deel zal dat in de Perspectiefnota helder worden gemaakt. Dan worden de lijnen die zijn uitgezet ook van middelen voorzien. Maar er zijn ook prioriteiten waarvoor eerst veel werk verzet moet worden voordat de stad er iets van merkt. Infrastructuur bijvoorbeeld. Misschien zijn de ingrepen daarvoor zo groot dat Gorinchem dat niet alleen kan opbrengen. Dan moet je daarin niet berusten, maar gaan kijken hoe je het wel kan financieren. De spaarpot van Gorinchem zal dan misschien ook te klein zijn. Dus dan moet je kijken naar het Rijk of zelfs naar Europa. Het kost gewoon geld om de centrumfunctie van Gorinchem waar te blijven maken."

Is de cultuurfunctie, in uw portefeuille, een van de functies die bijdraagt aan een centrumfunctie?

,,Inderdaad. Cultuur is voor burgers én bezoekers zo belangrijk voor de aantrekkelijkheid van de stad. Het zou prachtig zijn om Gorinchem op de kaart te zetten als culturele hoofdstad van de regio. Daar is meer samenwerking voor nodig, maar ook een welwillendere houding vanaf het stadhuis richting het culturele veld. En het voordeel van cultuur is dat je vrij snel kunt schakelen in tegenstelling tot bijvoorbeeld infrastructuur. We moeten bijvoorbeeld niet weer vier jaar gaan praten over De Nieuwe Doelen. Laten we nu gaan kijken wat de mogelijkheden zijn en stappen zetten."

Tot slot, wat wilt u over een jaar bereikt hebben?

,,Dan hoop ik je recht in de ogen aan te kunnen kijken en niet hoef te zeggen 'We hebben veel beloofd, maar het lukt niet'. Maar dat gaat ook niet gebeuren. We hebben een gemiddeld jonge club dus we gaan er vol elan tegenaan. Er moet over een jaar ook meer duidelijkheid zijn over het hoe en waar de groei van de stad moet plaatsvinden. We hebben dan plannen gemaakt voor gebieden zoals de Schelluinsestraat en de Lingeoevers. De hoofdcontouren moeten volgend jaar echt duidelijk zijn. Ik hoop dat iedereen dan kan zeggen dat het mooi is wat er op gang is gekomen."