• GOWA

Dijkvak moet op de schop

GORINCHEM Het te versterken dijkvak Gorinchem-Waardenburg (GoWa) betreft een 23 kilometer lange dijk die is gelegen vanaf de Dalemsewal in Gorinchem (provincie Zuid-Holland) tot de kruising met de A2 bij Waardenburg (provincie Gelderland) aan de noordzijde van de Waal.
 

Medio oktober 2018 wordt het concept-Voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld. Dit concept-VKA vormt de basis voor de start van de eerste grondverwervingsdossiers medio november 2018.  
Binnen het projectgebied hebben we 450 eigenaren van zowel gronden als panden.

Dinsdag 24 juli heeft Waterschap Rivierenland zijn huidige raamovereenkomst (diensten: taxeren/onderhandelen) aan de betrokken marktpartijen gevraagd om voor de grondverwerving van dit project een offerte in te dienen. Medio oktober 2018 zal/zullen de marktpartij(en) bekend zijn die de grondverwerving binnen het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg gaat/gaan uitvoeren.