'Dit is een hele onzekere tijd voor cliënten'

GORINCHEM - Het jaar 2015 is begonnen en dat betekent dat de veelbesproken taken op het gebied van jeugdzorg, Wmo en participatie van het Rijk naar de gemeenten zijn gegaan. Harry Vogelaar, bestuurder van Syndion: ,,Dit is een hele onzekere tijd voor cliënten.''

Sophie van Hogendorp

@sophiehogendorp

Syndion ondersteunt mensen van alle leeftijden die te maken hebben met een lichamelijke of verstandelijke handicap en mensen met niet aangeboren hersenletsel. Al in 2012, toen duidelijk werd dat er veel zou gaan veranderen, is Syndion begonnen met het maken en uitvoeren van plannen. Vogelaar: ,,Direct was helder dat er bezuinigd moest worden. Wij zijn inmiddels teruggegaan van vier kantoren naar één hoofdkantoor en één.'' Ook moest er bezuinigd worden op personeel. Van de 1400 voormalige medewerkers moesten er een kleine honderd vetrekken. Pijnlijk, volgens Vogelaar. ,,Dit gaat ten koste van de begeleiding van de cliënten. Het is heel jammer dat dit moest gebeuren.''

Ondanks dat Syndion cliënten zo veel mogelijk wil blijven bieden wat ze nodig hebben, kon de organisatie er niet onderuit wijzigingen door te voeren die voor hen merkbaar zijn. Zo is de dagbesteding geconcentreerd. Voorheen konden cliënten kiezen in welke plaats ze dagbesteding wilden, nu is gesteld dat de dagbesteding zo dicht mogelijk bij hun woonplaats moet zijn. Dit scheelt in de vervoerskosten. Vogelaar: ,,Dit kan voor sommige cliënten ernstige consequenties hebben. Ze worden hiermee uit hun veilige omgeving gehaald.''

Het feit dat er vanuit de overheid nu meer uitgegaan wordt van eigen kracht en het eigen netwerk, vindt Vogelaar een goede ontwikkeling. ,,Belangrijk is echter wel dat ondanks dat wetten, regels en financieringsstromen veranderen, dezelfde cliënten er nog steeds zijn. Eigen netwerk en eigen kracht moeten waar nodig dus wel aangevuld worden met professionele hulp. Ik hoop dat gemeentes dat begrijpen: de mensen en de ondersteuningsvragen verdwijnen niet.''

Lees meer in de Stad Gorinchem van dinsdag 3 februari.