• Tim Hartman

Doorbraak Woelse Waard en vluchthaven

GORINCHEM Op de valreep voor het reces heeft de Gorcumse gemeenteraad een doorbraak bereikt in verband met de overnachtingsplaatsen in de Woelse Waard en de vluchthaven. Net voorafgaand aan de raad van donderdag 17 december kwam de mededeling dat de minister afziet van de Woelse Waard als locatie voor overnachtingsplaatsen. Daarmee lijkt de Woelse Waard voorgoed gered.

Tijdens de raadsvergadering diende Gorcum Actief een motie in die door de gehele gemeenteraad unaniem gesteund werd. Het nu voorliggende voorstel voor vier extra ligplaatsen aan de westzijde van de Vluchthaven is volgens Everdien Hamann van Gocum Actief een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de voorstellen in november 2014. Maar zij vraagt wel om enkele maatregelen. ,,Schepen tot 135 meter lang; dat zijn joekels. We vragen om enkele maatregelen om het hier nu goed te regelen, zodat het ook veiliger wordt. Zoals aangegeven vinden er veel overtredingen plaats, waardoor onveilige situaties ontstaan. We dringen daarom andermaal aan op strikte handhaving van het Verkeersbesluit te Water van 20 maart 2015. Rijkswaterstaat is zelf verantwoordelijk voor toezicht, maar vanuit Dordrecht is niet te zien wat er gebeurt. Met camera's of andere middelen moet dit wel mogelijk zijn."

Hamann vervolgt haar pleidooi: ,,En we willen dat er fatsoenlijke en veilige voorzieningen voor de schippers komen. De wal moet goed bereikbaar zijn en hulpverleners moeten erbij kunnen komen. Walstroom is tegenwoordig een normale vereiste zoals in vrijwel alle steden waar schepen afmeren en aggregaten zijn verboden. En een voorziening voor afval is evenmin een overbodige luxe. Ik begreep van schippers dat zij de zakken vuilnis nu opsparen tot ze naar huis gaan en het dan op de achterbank van de auto meenemen. Dat is toch geen doen."

Rijkswaterstaat heeft inmiddels toegezegd nauwlettender toe te gaan zien op het gebruik van de ligplaatsen in de vluchthaven. ,,Van de gemeente en omwonenden zijn klachten ontvangen over een oneigenlijk gebruik van de ligplaatsen. Sommige binnenvaartschepen meren op verkeerde plaatsen af. Ook liggen er soms meer schepen met gevaarlijke stoffen dan toegestaan, de zogenaamde kegelschepen. Daarom heeft Rijkswaterstaat besloten de handhaving te intensiveren", meldt zij in een vrijdag verstuurd persbericht.

,,De regels van het verkeersbesluit voor deze vluchthaven moeten stipt worden nageleefd. Deze zijn bij schippers bekend. Borden geven de beschikbare vakken aan. Schippers die willen afmeren in de vluchthaven Gorinchem moeten zich aanmelden bij de verkeerspost Dordrecht van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat kan als eigenaar van de haven afwijken van het verkeersbesluit door meer of langere schepen toe te laten. Dat gaat dan ten koste van de beschikbare ruimte in de aangewezen vakken."

Hamann: ,,Het goede nieuws is nu dat de Woelse Waard buiten beeld blijft. We gaan er van uit dat Rijkswaterstaat met deze overeenkomst afziet van bezwaren tegen een nieuw bestemmingsplan om de Woelse Waard voor altijd veilig te stellen. Het gebied is niet alleen door twee ministers al in 1988 aangewezen 'Beschermd Stadsgezicht' maar komt nu als deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de werelderfgoedlijst van Unesco. Ook met het oog daarop is het van het grootste belang dit nu voor eens en voor altijd goed te regelen.

We vinden het een goede zaak dat er een klankbordgroep komt met vertegenwoordigers van de diverse betrokken partijen zoals schippers, omwonenden en de watersportvereniging. Aan overleg heeft het tot dusver wel geschort. De VVE's van de Zwaanswal zijn niet geïnformeerd. En met watersporters moet een betere overeenkomst worden gesloten voor wat betreft het baggeren en afvoeren van slib. De race is dus nog niet gelopen.".