'Eerst praten, dan pas maatregelen'

,,Als mensen de fietsen aan de rand van de stad moeten parkeren, kunnen ze net zo goed hun auto aan de rand van de stad parkeren", luidde de onderbouwing van de GroenLinks-motie. Fractievoorzitter Rutger van Breemen legde uit dat fietsen juist een belangrijk onderdeel zijn van de stad: ,,Het gemak van de fiets parkeren voor de winkel waar je moet zijn en dan je weg weer vervolgen vinden wij erg belangrijk. Het trekt fietsers naar je stad. Natuurlijk staan er soms fietsen verkeerd geparkeerd, maar naar onze mening moet je eerst in beeld brengen hoe hinderlijk de situatie is. Nu gaan we eerst iets verbieden zonder dat we weten of er sprake is van overlast. Dat is de verkeerde volgorde." De motie kreeg de steun van de voltallige raad.

Het verkeersstructuurplan, waar de motie van GroenLinks onderdeel van, werd bovendien aangenomen. Enkel PvdA en Fractie Hoogesteger stemden tegen. De proef om de Tolsteeg af te sluiten was geen deel meer van het plan, maar toch kon de raad het niet laten om er nog het een en ander over te zeggen: ,,Wij verwonderen ons dat er geen gebruik wordt gemaakt van het onderzoek van bureau Goudappel Coffeng. Daar is zestigduizend euro voor betaald", aldus Hafid Chaaby (PvdA), die daarmee enigszins uitleg gaf voor het tegenstemmen.