• import

Eerste ontwerp elektrische veerboot

GORINCHEM CoCo Yachts legt op dit moment in nauwe samenwerking met Riveer de laatste hand aan het ontwerp voor de elektrische veerboten van Riveer. De bedoeling is dat deze begin 2020 al voor Riveer zal varen.


De gemeente Gorinchem wil de komende jaren sterk inzetten op duurzaamheid. Daarin volgt ze één van de visies van de stad. Daarom heeft het college deze week ook het krediet beschikbaar gesteld voor het ontwerp van deze elektrische veerboot. De bedoeling is dat in 2023 alle voet-fietsveren met dieselmotoren vervangen zijn door veren met elektromotoren. Dan kan Riveer geheel emissieloos varen. In totaal wordt hierdoor 1600 ton CO2 bespaard.
CoCo Yachts is een Gorcumse innovatieve scheepsbouwer. Sinds 2012 hebben ze al ondersteuning voor innovatieve ontwikkelingen middels de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO-regeling). Daarnaast zijn ze door de overheid geaccrediteerd voor de Innovatiebox. Deze regelingen hebben het, naast de substantiële eigen investering van CoCo Yachts, mogelijk gemaakt een gedegen studie van de ontwikkeling van onder andere een 100% emissie-vrije veerboot te maken. Riveer is daar al 2 jaar bij betrokken.

BOUW De volgende stap is de Europese aanbesteding van de bouw van de veerboot. Zodra de bouwer bekend is, zal deze ook moeten deelnemen in het Ferry Innovation Centre (FIC) . Het FIC gaat functioneren als kenniscentrum en vanuit het FIC worden elektrische veerboten ontwikkeld, ook worden toekomstige ontwikkelingen daar onderzocht zoals energie door waterstof en semi en autonoom varen in de toekomst. Zodra de aanbesteding afgerond is, start eind van dit jaar de bouw.

BUDGET Op 6 juli heeft de gemeenteraad van Gorinchem 4,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de bouw van twee veerboten. Deze zullen ingezet worden op de trajecten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Werkendam. Daarna zal de raad opnieuw moeten beslissen over twee volgende boten. Uiteraard zijn ook de oevergemeenten nauw betrokken bij dit project.