Eeuwit Klink (CDA) nieuwe wethouder in Gorcums college

Vijf partijen vol vertrouwen verder

GORINCHEM Eeuwit Klink (CDA) vult de vrijgekomen plek in het Gorcums college in nadat Arnie Faro (D66) bekend maakte zijn werk als wethouder neer te leggen. Dit maakte het college woensdagavond bekend. Met de komst van CDA in de coalitie is er een oplossing gevonden voor de ontstane minderheid na het vertrek van D66. De vijf partijen (CU/SGP, SP, VVD, GL en CDA) gaan het coalitie-akkoord 'Verbindend, Levendig, Zorgzaam' verder uit voeren de komende jaren.

Na het vertrek van Tamara Hoogesteger uit de D66fractie, heeft de coalitie zich georiënteerd op de mogelijkheden om de meerderheid in de raad terug te vinden. CU/SGP, SP, VVD, D66 en GL hebben daarop goede gesprekken gevoerd met de partijen CDA en Gorcum Actief. Geïnspireerd door de gesprekken met CDA en Gorcum Actief meende de coalitie in eerste instantie dat continuïteit van bestuur gewaarborgd kon blijven. D66 besloot zich echter, om hun moverende redenen, terug te trekken uit de coalitie. Wethouder Arnie Faro (D66) stapte begin deze week op. Door deze keus resteerden er 11 van de 25 zetels voor de coalitie.

Om de continuïteit van bestuur te waarborgen zijn CU/SGP, SP, VVD, GL en CDA overeengekomen dat het CDA zich zal aansluiten bij de coalitie. Hiermee ontstaat weer een coalitiemeerderheid van 13 zetels. ,,De positieve grondhouding en het enthousiasme om deel te nemen aan de coalitie, sterkt de vier andere partijen in hun keus voor het CDA. Hetgeen niet wegneemt dat ze de betrokkenheid van Gorcum Actief buitengewoon waarderen", valt te lezen in het persbericht dat woensdagavond namens de vijf partijen werd verspreid.

Verder verklaren de vijf partijen: ,,Het CDA onderschrijft het bestaande coalitie-akkoord. De voor hen belangrijke accenten binnen dat akkoord zijn benadrukt. De overige coalitiepartijen kunnen zich vinden in het belang dat het CDA hecht aan deze onderwerpen. Dat bevordert de samenwerking en de continuïteit van bestuur. En dat is het gemeenschappelijke uitgangspunt: beleidsmatige en financiële stabiliteit is goed voor Gorinchem." Lennert Onvlee wordt de nieuwe fractievoorzitter en Nely Maris zal de tweede zetel van het CDA gaan bezetten.

De huidige wethouders en de aanstaande wethouder zullen in overleg de portefeuilles (her)schikken. Net als voorheen zal het college accenten leggen en inspelen op actuele

ontwikkelingen en zorgdragen voor een evenwichtige taakverdeling. Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering wordt Eeuwit Klink geïnstalleerd als wethouder