• Renate van Maaren nu fractievoorzitter van haar eigen partij.

    Gemeente Gorinchem

En toen waren er nog maar drie

GORINCHEM Een breuk tussen fractievoorzitter Renate van Maaren van Stadsbelang en de overige raadsleden van deze partij heeft ertoe geleid, dat de gemeenteraad van Gorinchem het ongekende aantal van twaalf fracties kent die met elkaar in totaal 25 zetels bezetten.

door Egbert Egberts

Zondag 24 maart kwam het nieuws naar buiten, dat Renate van Maaren er bij de partij waar zij zich voor heeft ingezet de brui aan heeft gegeven, maar wel verder gaat als onafhankelijk raadslid van de fractie Van Maaren. Haar mededeling deed ze af per e-mail.  

Door een reeks gebeurtenissen bleek de chemie tussen Stadsbelang en Van Maaren voorbij. Zij gaf te kennen dat de belangen van Gorinchem haar nog steeds na aan het hart liggen en dat zij haar motivatie haar best te doen voor een leefbaar en dynamisch Gorinchem wil blijven waarmaken. En waar mogelijk het coalitie akkoord te ondersteunen, zodat deze haar meerderheid kan behouden. Daarmee behoort haar eigen fractie tot de coalitie. 

September 2018 stapte fractielid Hans van Mourik uit Stadsbelang. Ook toen rommelde het binnen de partij, die na de gemeenteraadsverkiezingen de grootste geworden bleek te zijn. Van Mourik beloofde toen in feite hetzelfde als wat Van Maaren nu heeft toegezegd te doen. Het zorgt voor een unieke situatie binnen de coalitie, die zich nog niet eerder heeft voorgedaan.

Waarnemend fractievoorzitter Björn Bahlmann laat weten dat zijn partij nog met een verklaring zal komen maar dat deze zeker geen vuile was buiten gaat hangen. ,,Laten we de aandacht houden op Gorinchem." Door de zet van Van Maaren heeft Gorinchem nu dus twaalf partijen in een raad met 25 zetels. Bahlmann: ,,De verwachting is dat dit geen problemen gaat geven."

Op Facebook reageert oud-wethouder en -raadslid van GroenLinks Arjen Rijsdijk verbaasd over het laatste nieuws vanuit de gemeenteraad: ,,Je verwacht het niet, hè? Twaalf fracties!" Het blijkt ook nog niet eerder voorgekomen te zijn in de Gorinchemse politiek dat zoveel partijen zitting hebben in de lokale gemeenteraad. Inwoner Jack van der Meer reageert op Twitter met een kwinkslag op de aderlating bij Stadsbelang: ,,En toen waren er nog maar drie."

Andere fracties dan Stadsbelang en Fractie Van Maaren hebben nog geen reactie op de afsplitsing gegeven.