• Google

'Enkel onderhoud lost file Banneweg niet op'

GORINCHEM Om de files op de Banneweg op te lossen is meer nodig dan enkel de grote onderhoudsbeurt die eind 2019 op de planning staat. Dat is de eerste conclusie die getrokken kan worden nadat donderdag de eerste onderzoeksresultaten werden gepresenteerd.

door Tim Hartman

De Banneweg krijgt eind volgend jaar een grote onderhoudsbeurt, omdat het asfalt op de weg aan het einde van zijn levensduur is. Wethouder Joost van der Geest wil namens de gemeente Gorinchem die onderhoudsbeurt zo optimaal mogelijk benutten en heeft zodoende ingenieursbureau Antea Group gevraagd om te onderzoeken hoe de Banneweg ingericht moet worden om de doorstroming van de auto's op die weg beter te laten verlopen. Conclusie? Dat gaat niet lukken door alleen de Banneweg aan te pakken.

Johannes Hus is projectleider namens de Antea Group en presenteerde donderdag de bevindingen van het onderzoek aan de gemeenteraad. Niet alleen gaf hij voor elk kruispunt op de Banneweg suggesties (hoe de doorstroming op die punten optimaal kan verlopen, red), ook opperde hij met een fietsbrug langs de Lange Brug en zogeheten doseerlichten bij de rotonde voor het stadhuis enkele oplossingen voor de filevorming op de Banneweg en aansluitende wegen.

ÉÉNBAANSWEG Één specifieke oplossing van Hus viel minder in de smaak bij de gemeenteraadsleden. Hus stelde voor om van de Banneweg een eenbaansweg te maken. Twee banen is volgens de huidige én toekomstige verkeersintensiteit onnodig, zo onderbouwde hij met cijfers. Met één baan zou bovendien de snelheid op de Banneweg worden verminderd en het oversteken vergemakkelijkt. Over de oplossing voor hulpdiensten, die bij een eenbaansweg niet kunnen inhalen, staat een gesprek met het Beatrixziekenhuis gepland. Tot de oplossingen voor dat probleem behoort ook een parallelrijbaan.

Ondanks de verschillende oplossingen die Hus opperde, moest hij ook te kennen geven dat alleen een grote onderhoudsbeurt van de Banneweg niet afdoende zal zijn om een goede verkeersafwikkeling te kunnen realiseren. Ingrid Zwaan (D66) vroeg zich om die reden af waarom de Banneweg niet gewoon in de mobiliteitsvisie wordt meegenomen. Roel Bronkhorst van winkeliersvereniging Hartje Gorkum steunde Zwaan daarin: ,,Er wordt nu budget uitgetrokken zonder het probleem op te lossen. De problematiek wordt misschien nog wel groter als de Banneweg van twee banen naar één baan gaat. Ik wil de politiek dit meegeven: doe de twee miljoen euro voor de onderhoudsbeurt in een apart potje en gebruik het als er écht een oplossing ligt."

Wethouder Van der Geest stelde echter dat de onderhoudsbeurt noodzakelijk is en dat daarom gezocht was naar eventuele tussentijdse oplossingen die de oplossingen voor langere termijn niet in de weg zouden staan.