• Geen gekke strepen, maar nautische of historische thema's op saaie locaties in Gorinchem

    BDUmedia

Fractie Van Maaren wil Gorinchem 'oppimpen'

GORINCHEM Volgens Renate van Maaren van fractie Van Maaren kunnen sommige locaties in Gorinchem wel een 'oppimpbeurt' gebruiken. Geïnspireerd door een artikel over grafittikunstenaar Jan Heinsbroek in Utrecht stelt ze het college de vraag of het niet mogelijk is om saaie locaties in Gorinchem te voorzien van nautische of historische muurschilderingen.

,,Als stad zijn we bezig om op diverse wijzen leegstand te beperken en proberen we 'groen' te stimuleren. Toch zijn er locaties in de stad die al lange tijd saai zijn en best wel gepimpt kunnen worden. Recent lazen wij een artikel over een graffitikunstenaar Janisdeman (Jan Heinsbroek) in Utrecht, die op een saaie muur graffitikunst had toegepast. Geen gekke strepen, maar een boekenkast. Misschien in Gorinchem geen boekenkast, maar waarom geen nautische en historische thema's zoals in onze marketing visie staat vermeld?", vraagt Van Maaren aan het college.

Van Maaren doet al direct een aantal suggesties voor muurschilderingen. ,,Lokaal zou je kunnen denken aan portretten van Hugo de Groot of van Hamel, een afbeelding van een stoomraderboot van Fop Smit (In het verleden de verbinding tussen Gorinchem, Dordt en Rotterdam). Een brandspuit of een straatlamp, beiden uitgevonden door de Gorcumse Jan van der Heijden. Ook zou je kunnen denken aan historische gebouwen die de tand des tijds niet hebben doorstaan of lokale (vergane) biermerken. Potentiële locaties zijn volgens Van Maaren hoek Blauwe Torenstraat/Vissersijk, hoek Bagijnenwalstraat, de witte gevel van de Hema in de Arkelstraat, zijflanken van de flats langs de A27 en A15.

Van Maaren wil van het college weten of zij bereid zijn om hier aan mee te werken. Eventueel zou er gebruik kunnen worden gemaakt van subsidieregelingen om de kosten te kunnen beperken. Van Maaren hoopt dat het college voor 1 juni reageert op haar vragen.