• Volgens Pierre Schefferlie kan het woonconcept 'Friends' voor jongeren een uitkomst bieden om woonruimte te vinden.

    Egbert Egberts

'Friends' schept woonruimte

'Het is tijd voor creatieve woonvormen'

GORINCHEM De raad van Gorinchem behandelt vanaf deze week de nieuwe woonvisie voor Gorinchem, eerst in de parallelsessies. Daarin wordt onder meer vastgelegd hoe woonruimte beter verdeeld kan worden.

door Egbert Egberts

Democraten Gorinchem wil dat het mogelijk wordt om sociale huurwoningen door meerdere mensen te laten huren. Fractievoorzitter Pierre Schefferlie: ,,Via het concept 'Friends' schep je vooral voor jonge alleenstaanden mogelijkheden om goedkoper woonruimte te huren. Bovendien worden sociale huurwoningen op die manier beter benut en kan het concept ook worden toegepast in de vrije huursector. Het concept 'Friends' - naar de gelijknamige tv-serie over samenwonende jongeren - houdt in dat mensen die geen relatie hebben met elkaar wel een woonruimte willen delen. De verhuurder gaat een contract aan met twee huurders die beide aansprakelijk zijn voor de huur. Zij mogen een derde of zelfs vierde medehuurder aantrekken. Als er één verhuist, dan is de groep zelf aan zet om een nieuwe huurder te vinden. Ieder heeft een eigen kamer naast de gezamenlijke keuken, badkamer en woonkamer. Er zijn wisselende ervaringen mee, maar voor Gorinchem biedt het een kans om te kijken in welke gevallen het wel werkt. Het is tijd voor meer creatieve woonvormen. Voor starters is dat echt nodig want de woningmarkt knelt voor hen gigantisch. Eigenlijk is er in Gorinchem een klein overschot aan sociale huur. Maar door scheefwonen is er schaarste. Maar voor starters speelt er meer. Ten eerste voor de starters met weinig inkomen, zoals studenten of jongeren die wat vroeger zelfstandig willen wonen. Zij zoeken ruimte die hier nauwelijks is. Maar laten we ook een andere groep starters niet vergeten. Mensen die net te veel verdienen voor sociale huur en net te weinig voor een hypotheek. Voor deze groep kan het concept 'Friends' een kans bieden in de vrije huursector."
Er moet echter wel één en ander veranderen om het mogelijk te maken ,,Het vraagt bijvoorbeeld om aanpassing van bestemmingsplannen waar nu nog in staat dat een woning bedoeld is voor één huishouden. Om het mogelijk te maken moeten we ten eerste maar eens lak hebben aan overbodige regels. Nog beter is dat we die in rap tempo afschieten. In het ergste geval laten we bewoners een super eenvoudig samenlevingscontract tekenen. Voilà, één huishouden. Daarin kan meteen wat worden vastgelegd over inboedelverzekeringen. Om kortingen op een uitkering te voorkomen, is maatwerk nodig met instanties. Dat is nu precies een taak voor een gemeente van deze tijd. Voor ouderen met een jonge geest willen we juist een 'Knarrenhof'. Ook een creatieve samenlevingsvorm, maar daarin heeft elke bewoner wel zijn eigen wooneenheid. Mensen in een Knarrenhof kijken actief naar elkaar om. Voor de levendigheid van elke wijk is het concept een verrijking. Maar laten we eerst maar eens met Poort6 kijken of er ruimte is voor een pilot met 'Friends'."