• Erik de Bruin

Geen eenduidig Eindbeeld

GORINCHEM 'Opnieuw beginnen met het Eind? Nee, de knoop doorhakken.' De gemeenteraad gaf het college gisteravond de heldere opdracht mee niet weer het stadsgesprek aan te gaan ('we zijn uitgeparticipeerd'), maar met een uitgewerkt voorstel te komen. Wethouder Arjen Rijsdijk geeft daar gehoor aan, maar zei wel met een dilemma te zitten. ,,Het interactieve participatieproces dat het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden, heeft veel betrokkenheid opgeleverd, maar er is geen eenduidig eindbeeld."

door Erik de Bruin

Dat heeft alles te maken met de veelbesproken Tolsteeg. Een totale verkeersafsluiting, wat een minderheid wenste, werd een jaar geleden al geparkeerd. Ook het instellen van eenrichtingsverkeer, wat volgens het ontwerpbureau nodig is om het Eind te veranderen in een verblijfsgebied waarin de auto te gast is en fietsers en voetgangers het straatbeeld domineren ('anders heeft het geen zin en gooi je geld over de balk', B&W onderschrijft dit) kan op onvoldoende steun rekenen. Een meerderheid (dit blijkt uit de de stadsgesprekken die zijn gevoerd en de enquête en reacties op de website 'Eind goed, al goed' wil dat de huidige situatie (tweerichtingsverkeer in de Tolsteeg) in stand blijft. Meer groen en ruimte op het Eind wordt wel toegejuicht. Al wel werd wel de kanttekening geplaatst dat de parkeerplaatsen die dan verdwijnen gecompenseerd dienen te worden. Qua parkeren loopt de stad tegen haar grenzen aan (om met de woorden van de wethouder te spreken) en ook de gehele verkeerscirculatie speelt een rol. De gemeente wil al deze aspecten afwegen. Wat dit betekent voor het Eind en de Tolsteeg en of er op korte termijn al iets gaat veranderen zal begin volgend jaar duidelijk worden als de bestuurlijke knoop is doorgehakt.

Uiteraard is het laatste woord aan de gemeenteraad, die zich donderdagavond al uitsprak. De Stad Gorinchem tekent een verslag op in de papieren krant en neemt daarin ook het tegenstrijdige commentaar op van bewoners op de publieke tribune.

Op de foto is het beoogde principe van shared space te zien. Een enkele (geparkeerde) auto op het Einmd en verder alleen fietsers en voetgangers. ,,Ruimer en opener dan nu. Alleen mogelijk is als de verkeersdruk afneemt en dan zal er toch iets met de Tolsteeg moeten gebeuren", zo stellen zowel het ontwerpbureau als het college.