'Geen opnamestop jeugdhulp ZHZ'

GORINCHEM Serviceorganisatie Jeugd ZHZ ontkent dat er een opnamestop is van crisisgevallen in Zuid-Holland-Zuid. De organisatie beaamt wel dat de druk groot is en dat er vaker kinderen in een crisissituatie worden aangemeld. ,,Maar de capaciteit is aanwezig om de vraag te kunnen opvangen", aldus woordvoerder Mirjam Blancke-de Jong.

Jeugd ZHZ zegt dit in een schriftelijke reactie op berichten in de media deze week over de overvolle crisisopvang in de regio voor kinderen met psychoses, zelfmoordneigingen en andere ernstige gedragsproblemen. Ook zou er door de bomvolle centra steeds vaker buiten de eigen regio gezocht moeten worden naar opvang. ,,Het heeft de voorkeur om kinderen in de regio op te vangen, maar wanneer er een specifieke vraag is, kan het voorkomen dat kinderen buiten de regio de noodzakelijke zorg krijgen", reageert de woordvoerder hierop. ,,De doelstelling is altijd: ondersteuning zo dicht mogelijk bij de thuissituatie."

Het woord 'cliëntenstop' is door een verkeerde interpretatie in de media gekomen, benadrukt Jeugd ZHZ. Het woord is gebruikt in een brief aan de zorgaanbieders, verstuurd op 16 juli. De zin luidt letterlijk: 'Indien u verwacht dat er bij uw organisatie sprake zal zijn van overproductie, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen (...) om een cliëntenstop te bespreken'.

De brief is naar de zorgaanbieders verstuurd omdat Jeugd ZHZ wel dreigende problemen signaleert. De organisatie ziet zorgaanbieders in de regio die boven hun budget cliënten blijven opnemen. ,,Het volume, en daarmee het budget, is niet toereikend om het hele jaar op deze manier vol te maken. Met deze zorgaanbieders gaat Jeugd ZHZ mogelijk in gesprek over een cliëntenstop. ,,Bij dit gesprek wordt gekeken naar de hele range van zorg die een aanbieder levert. Het is niet de bedoeling om zware zorg zoals crisissituaties, hierbij te betrekken. Alternatieven worden dan met elkaar, maar ook met andere zorgaanbieders bekeken. Het uitgangspunt voor de regio blijft dat we noodzakelijke zorg blijven verstrekken."

De jeugdhulp valt sinds 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De transitie ging gepaard met kortingen op de budgetten voor jeugdhulp.