• Ton Heintz

Geen overnachtingsplaatsen Woelse Waard

GORINCHEM Op dit moment hoeven er geen overnachtings-plaatsen in de Woelse Waard te komen. Dit besluit ontziet de Woelse Waard en bevordert de verkeersveiligheid op de vaarweg. Het is tot stand gekomen na intensief overleg tussen de gemeente Gorinchem en Rijkswaterstaat en bekrachtigd door de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Het voorstel van Rijkswaterstaat dat door de Minister is goedgekeurd omvat het volgende: geen extra overnachtingsplaatsen in de Woelse Waard voor tenminste de komende tien jaar; als de gemeenteraad instemt met vier extra overnachtingsplaatsen in de Vluchthaven; voorlopig handhaven van een deel van de ankervakken in de Merwede

Wethouder Arjen Rijsdijk: ,,Wij zijn erg blij met deze beslissing. Belangrijkste is dat de rust in de Woelse Waard bewaard blijft. De extra overnachtingsplaatsen in de Vluchthaven zijn geen probleem. Op de gekozen plek heeft ook de zeilschool daar geen hinder van." Kegelschepen hadden al een plek in de Vluchthaven, dat blijft ongewijzigd en het aantal plekken daarvoor wordt ook niet uitgebreid.

Directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat Marco Zeeman: ,,Een veilige vaarweg is voor ons heel belangrijk. Overnachtingsplaatsen die niet in de vaarweg zelf liggen dragen hieraan bij. Ik ben dan ook verheugd over dit besluit. Een goede start om de benodigde overnachtingsplaatsen bij de Merwedes te realiseren."

OVERNACHTINGSPLAATSEN Rijkswaterstaat is op zoek naar overnachtingsplaatsen langs de Merwede voor de beroepsvaart. Schepen liggen nu vaak voor anker in de vaarweg op speciaal aangewezen ankervakken. Vanwege de verkeersveiligheid is het beleid om deze ankervakken op te heffen en overnachtingsplaatsen gescheiden van de vaarweg aan te bieden.

LOCATIESTUDIE Bij het splitsingspunt van de Merwedes zijn 25 overnachtingsplaatsen nodig. Zeven zijn al aanwezig in de Vluchthaven. Voor de resterende achttien overnachtingsplaatsen moet een plek worden gevonden. Gorinchem en de aangrenzende gemeenten kwamen als meest geschikte plekken uit een locatiestudie. In Gorinchem waren de te realiseren overnachtingsplaatsen verdeeld over de Vluchthaven en de Woelse Waard. De gemeente is daarover in gesprek gegaan met Rijkswaterstaat - mede gesteund door de vele reacties vanuit de bevolking - om met name natuurgebied de Woelse Waard te sparen. Dat heeft in bovenstaand besluit geresulteerd.