Geen stevige grond onder nieuwbouwplannen

GORINCHEM Genesis, de buiten de Waterpoort gelegen horecagelegenheid van Nick Bouthoorn en Willem Hak, is haar erfpacht kwijt. ,,Als je het puur procedureel bekijkt, zijn er in onze ogen fouten gemaakt, maar ook de morele kant van het verhaal deugt niet", aldus Ot van Straten, een vriend van de twee café-eigenaren. Hij stelt dat hen een loer is gedraaid door de zakenpartner met wie ze vier jaar geleden de handen hebben geschud om een nieuw horecapand te realiseren. Hak spreekt zijn teleurstelling uit over de gemeente, die zich echter van geen kwaad is bewust. ,,We zijn niet ineens de bordjes gaan verhangen. Naar onze mening zijn er geen procedurele fouten gemaakt. Alles wat we hebben gedaan, ging in overleg."

door Erik de Bruin

t@erikdebruin78

Aldus wethouder Arjen Rijsdijk, die het niet terecht vindt dat de gemeente de zwarte piet krijgt toegeschoven. ,,De betreffende ondernemers (de andere is horecaontwikkelaar Berry Voet, red.) kwamen in 2012 samen naar ons toe. Het plan dat ze presenteerden, zag er goed uit. 'Werk het verder uit', luidde onze reactie. Dat is ook gebeurd. Het resulteerde in een concreet plan, waar we in ons konden vinden. Dat goed in het gebied past. Weliswaar was de bouwaanvraag van de heer Voet, maar in onze beleving was de samenwerking gestaag voortgezet en hadden we te maken met één ontwikkelpartij. Ik heb de hele periode contact gehouden met beide ondernemers en heb nooit signalen gehad dat daar geen sprake meer van zou zijn." Van Straten, die Genesis ondersteunt bij deze perikelen, stelt dat de gemeente onzorgvuldig heeft gehandeld. ,,Bij het verlenen van de bouwvergunning in november 2014 hebben ze de heer Voet op zijn mooie blauwe ogen geloofd en dat hebben ze  een halfjaar later weer gedaan door, zonder medeweten van Genesis, een concept-erfpachtovereenkomst op te stellen op de naam van Voet."

 

'NIET CONCREET' Volgens Hak, die naast Van Straten op het terras zit om zijn verhaal te doen, had de gemeente moeten checken of er wel een overeenkomst is tussen beide ondernemers. ,,Het enige dat we onderling hebben afgesproken is dat hij (Voet, red.) aan de slag zou gaan met de planvorming. Zodra er duidelijkere tekeningen waren, inclusief bestek, zou hij die eerst met ons doornemen en in overeenstemming brengen met onze wensen. Daarna zou het, als we tot een overeenkomst zouden komen, pas concreet worden." Beide partijen kenden elkaar nog niet. Hak: ,,De heer Voet kwam naar ons toe nadat hij in de krant had gelezen dat we langzaam de Duveltjesgracht in zakten. Stevige nieuwbouw op het onbebouwde stuk grond naast ons, waar vroeger een ander café (Parkzicht, red.) was gevestigd, en onze grond zou uitkomst bieden. De gemeente wilde daar medewerking aan verlenen. Een nieuw café met frequenter optredende bands klonk ons als muziek in de oren, Berry Voet zag het als ontwikkelaar zitten om op deze locatie een hotel-café neer te zetten. Weliswaar twee aparte panden, maar het idee was wel om het er als één geheel uit te laten zien. Een hele tijd later hoorden we wat de vorderingen waren."

 

,,Daarna werd het stil", haakt Van Straten in. ,,Totdat een gast in december 2015 Nick en Willem feliciteerde met de bouwvergunning die de gemeente had verleend. Ze keken hem vreemd aan. Zelf hadden ze immers geen aanvraag ingediend. Voet had dit gedaan, al in maart 2014. In november dat jaar kreeg hij de vergunning, nadat het bestemmingsplan was gewijzigd."

 

'IN Z'N EENTJE' Op 30 april liep de erfpacht af. Het café kreeg een brief van de gemeente dat deze niet wordt verlengd. Hak: ,,Binnen een paar maanden moeten we eruit zijn met Voet. Is dat niet het geval dan zijn we het café kwijt. Onze investeringen, onze toekomst, alles .... . Wij moeten dan in november de grond schoon opleveren en vervolgens kan hij beginnen met bouwen." Van Straten knikt. ,,Daar is hij, zo vermoeden wij, op uit. Om in z'n eentje een hotel plus bar te realiseren. Dat kan toch ook eigenlijk niet anders als je de recente geschiedenis bekijkt. Hij liet al een tijd niets meer van zich horen en regelde achter de schermen allerlei zaken met de gemeente waar wij ook bij betrokken zouden moeten zijn. Genesis heeft hem daar nooit het fiat voor gegeven. Je zou het café naïviteit kunnen verwijten, maar je mag er toch ook van uit gaan dat de gemeente daarop bedacht is."

 

Wethouder Rijsdijk laat weten dat de café-eigenaren wisten dat de erfpacht eindig was. ,,Omdat het gebouw op is, zouden we de in 2016 eindigende erfpacht niet verlengen. De eigenaren hadden daar al kennis van toen ze het café kochten (in 1999, red.) en ook in 2007 is het ter sprake gekomen bij een eerder bouwplan dat ze aan de gemeente voorlegden. Het was dus geen verrassing en ze waren het er ook mee eens dat nieuwbouw noodzakelijk was." Volgens Hak hadden zij die kennis niet: ,,Was dat wel zo geweest dan hadden we het onroerend goed, in de wetenschap dat we het zeventien jaar later zouden moeten afbreken, nooit gekocht. We hebben de gemeente verzocht om verlenging van de erfpacht."

'BEMIDDELENDE ROL' Genesis overweegt ('indien noodzakelijk') een gang naar de rechter. ,,Om ervoor te zorgen dat de rollen worden omgedraaid", legt Van Straten uit. ,,Nu kan Voet bepaalde eisen stellen die voor Genesis onhaalbaar zijn. Dat is de omgekeerde wereld want de erfpacht was van het café." Begin vorige week is een brief naar wethouder Marcel Doodkorte verstuurd. ,,Een pittige brief, opgesteld door een juridisch adviseur, waarin we hem vertellen wat er de afgelopen periode volgens ons is gebeurd." De gemeente wordt gevraagd de boel terug te draaien. ,,Zodat er weer sprake is van een normale onderhandelingspositie en het lot van het café, dat goed bekend staat, niet afhangt van onduidelijkheid over de grond."

 

Doodkorte, die vastgoed in zijn portefeuille heeft, heeft, zo laat zijn collega-wethouder weten, ongeveer een maand geleden met beide ondernemers om de tafel gezeten. ,,We zijn hier geen partij in, maar vinden het wel jammer dat het zo is gelopen en hopen dat de ondernemers eruit komen. Dat het in gezamenlijkheid is gegaan, is juist het mooie en we vinden het ook een verrijking voor het gebied. Niet voor niets heeft de gemeente al voorbereidende werkzaamheden verricht door kabels en leidingen te verleggen en bomen te verplanten." Rijsdijk, die zich bezighoudt met ruimtelijke ordening, kaatst de bal terug. ,,Die ligt bij de ondernemers, niet bij de gemeente. We willen voor 1 november weten wat er gaat gebeuren. Als dat gewenst is, spelen we graag een bemiddelende rol. Dat hebben we ook aangeboden. We staan open voor alle oplossingsgerichte acties en hopen op een voor beide partijen dragelijke oplossing."

 

'IN ONDERHANDELING' ,,Ik ben nog steeds in onderhandeling en in gesprek met de heer Hak", laat Berry Voet weten. Hij houdt het bij een korte reactie en gaat niet inhoudelijk in op diens verhaal en de kritiek aan zijn adres. ,,Mijn intenties om er met elkaar uit te komen zijn nog hetzelfde als vier jaar geleden", is het enige dat de horecaontwikkelaar laat optekenen in het gesprek met De Stad Gorinchem.