• Janus Visser/BDU

Geen vluchtelingenopvang in Wellantcollege

GORINCHEM Het Wellantcollege is niet geschikt voor vluchtelingenopvang. Dat heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan de gemeente Gorinchem laten weten. ,,Het Wellantcollege zou te onhandig zijn om in te richten en dus zouden de kosten voor de inrichting te hoog oplopen", laat gemeentewoordvoerder Manon Ensink weten. Het oude kantoor van de Belastingdienst is volgens het COA wel geschikt. In een speciaal ingelaste raadsvergadering op woensdag 28 oktober beslist de gemeenteraad of dit pand ook daadwerkelijk gebruikt zal gaan worden voor vluchtelingenopvang.

In het Belastingkantoor wil het COA maximaal 300 vluchtelingen opvangen voor maximaal 24 maanden. Het COA neemt de volledige inrichting en opvang van de vluchtelingen voor haar rekening. Dit zijn vooral mensen die gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld in Syrië. Er zijn volwassenen, maar ook kinderen onder hen.

Voor de opvang van vluchtelingen voor 6-24 maanden zijn er drie locaties onderzocht: het Wellantcollege in de Lingewijk, het voormalig Belastingkantoor aan de Vroedschapstraat en het voormalig gebouw voor Jeugd & Gezin aan de Touwbaan. Het COA heeft geconcludeerd dat er voor hen maar één pand geschikt is: het oude Belastingkantoor. Het college zal dit ook voorstellen aan de gemeenteraad. In een ingelaste raadsvergadering van woensdag 28 oktober zal de gemeenteraad definitief beslissen of ze vluchtelingen op wil vangen in het Belastingkantoor.

Het COA heeft de drie locaties bekeken op geschiktheid voor opvang voor langere tijd. Uit deze schouw bleek dat het gebouw van het Wellantcollege niet geschikt was voor opvang van langere duur. Het pand is onpraktisch in te delen, waardoor de kosten voor het COA te hoog worden. Het pand aan de Touwbaan vindt het COA te klein.

De bewoners van de Lingewijk en de Gildenwijk zijn via een brief op de hoogte gebracht van de bevindingen van het COA. Daarnaast worden zij op de hoogte gehouden via www.gorinchem.nl/vluchtelingen.

Ruud van Es, die het voortouw nam in de actiegroep van de Lingewijk, geeft aan opgelucht te zijn: ,,Pff, echt wel. Ik ben een blij mens. Ik denk dat we met de Lingewijkers een nette strijd hebben gestreden en daar mogen we best trots op zijn. Ik ben benieuwd hoe het nu verder gaat." De actiegroep, voornamelijk bewoners van de Lingewijk, liet al wekenlang blijken geen vluchtelingenopvang in hun wijk te willen.