• Frans Hollander

Geen vuurwerk tijdens '75 jaar bevrijding'

GORINCHEM Hoewel 75 jaar bevrijding in 2020 ook in Gorinchem groots gevierd gaat worden, wordt er op 5 mei geen vuurwerk afgestoken in de Arkelstad.

Onlangs dienden GroenLinks en ChristenUnie/SGP een motie in over vuurwerk op Bevrijdingsdag. ,,75 jaar bevrijding is een feest dat natuurlijk gevierd moet worden. Maar het moet wel een feest zijn voor iedereen. Het afsteken van vuurwerk is niet noodzakelijk voor een geslaagde viering van onze vrijheid, stellen de indieners in hun motie. 

De indieners, Marjo Molengraaf namens ChristenUnie/SG en Rutger van Breemen namen GroenLinks vinden het onwenselijk dat er op Bevrijdingsdag vuurwerk wordt afgestoken omdat deze dag samenvalt met het broedseizoen. En juist in de omgeving Buiten de waterpoort waar het vuurwerk doorgaans wordt afgestoken liggen veel broedgebieden (Buiten de Waterpoort, Woelsewaard den Groesplaat). Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt volgens de indieners veel angst bij de daar aanwezige dieren. Bovendien is vuurwerk een grote bron van water- en luchtverontreiniging. 

De motie om vuurwerk op Bevrijdingsdag te verbieden werd met 21 stemmen voor aangenomen. Twee raadsleden stemden tegen de motie.