• De binnenstad leent zich voor allerlei evenementen. Maar welke horen er thuis en welke niet?

    Egbert Egberts

Gelijke monniken gelijke kappen

GORINCHEM Fractievoorzitter Everdien Hamann van Gorcum Actief benoemt zaken zoals ze zijn. En ook met betrekking tot de Evenementennota heeft ze tijdens de betreffende parallelsessie van de raad laten weten kritiek op het voorstel niet onder stoelen of banken te steken.

door Egbert Egberts

Vooropgesteld, alle raadsfracties hadden er nogal wat op aan te merken. Burgemeester Reinie Melissant moest uiteindelijk bakzeil halen en nam het voorstel om te komen tot nieuw evenementenbeleid terug ter bespreking in het college van B&W. Vanuit de gemeente is nog niet gecommuniceerd wat het vervolg daarop is.

Volgens Hamann riekte het handelen van het college met betrekking tot het vergeven van vergunningen naar willekeur. ,, Voor Zomerfeesten en Hippiefestival worden dit jaar 'ontheffingen' verleend. Het is beter het meteen goed te regelen in het nieuwe beleid. Bovendien geeft een dergelijk 'ontheffingenbeleid' onzekerheid voor volgende jaren en ongelijkheid tussen initiatiefnemers. Gorcum Actief vindt: Gelijke monniken, gelijke kappen. Nieuwe initiatieven moeten onder dezelfde voorwaarden kunnen ontstaan en een kans krijgen zich te ontwikkelen. Zij verdienen daarvoor hulp en begeleiding van de gemeente."

Op basis waarvan nieuwe evenementen worden getoetst is op dit moment ook nog niet altijd duidelijk. Voorafgaand aan de bespreking van de nota door de raad liep organisator Roy Grünewald in de lobby rond om aandacht te vragen voor zijn 'Story Trail'. Deze komt er niet, zo bleek uit de woorden van Hamann. ,,Wij vinden het van de zotte, dat een leuk en vriendelijk nieuw initiatief als Story Trail voor de tweede keer geen vergunning heeft gekregen. Dat zou ogenblikkelijk moeten veranderen!"

Een story trail is een stadswandeling waarin een verhalenverteller, al dan niet ondersteund door meelopende acteurs, vertelt over bijzondere personen, gebeurtenissen of plaatsen in een stad. Je vraagt je af wat daar mis mee is, aldus Hamann. Ook met betrekking tot de participatie met inwoners uitte zij de nodige kritiek. ,,Initiatiefnemers zullen vanaf Buiten de Waterpoort teruggaan naar de pleinen in de binnenstad, waar live muziek wel tot 00.30 uur mag doorgaan. Er ontstaat zo een onwenselijke verschuiving van het Evenemententerrein naar de binnenstad, waar bewoners in groten getale juist protesteerden tegen de vele grote feesten. Gorcum Actief vindt het de omgekeerde wereld als initiatiefnemers in plaats van de stad uit, de stad in worden gedwongen." Ook kleven er andere haken en ogen aan, aldus Hamann. ,,De Zomerfeesten in de binnenstad mogen wel wat minder. De vele zwarte hekken zijn onwenselijk. Echte grote feesten kunnen in de Evenementenhal worden georganiseerd." De fractievoorzitter van Gorcum Actief brak ook een lans voor de jeugd, die volgens haar niet is gehoord bij de participatie. ,,Al met al vinden wij dit niet alleen een gemiste kans, maar ook schadelijk voor de stad en haar inwoners. Gorinchem moet zich haar Evenemententerrein en mooie feesten niet laten afpakken, maar juist omarmen."