• Da Vinci College

Gemeente, onderwijs en aannemerij werken samen

GORINCHEM Studenten van het Da Vinci College en Wellantcollege, aannemer Verkuil & Moree en wethouder Arjan Kraijo van Alblasserdam hebben maandag 4 december hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst van de tweede fase van de herinrichting van recreatiegebied het Lammetjeswiel in Alblasserdam. Onder aanvoering van Verkuil & Moree starten de mbo-studenten nog dit jaar met het uitvoeren van het project. 

Met het ondertekenen van deze overeenkomst zoeken gemeente, overheid en bedrijfsleven elkaar op in samenwerking. Daar zijn de onderwijspartijen Da Vinci College en Wellantcollege zeer trots op. ,,De Gemeente Alblasserdam kiest voor een andere aanpak dan gebruikelijk en dat vereist een ondernemende en ruime blik. Wij zijn blij met het commitment van de aannemer en het vertrouwen dat de gemeente heeft in onze organisatie maar vooral in de capaciteiten van onze studenten. Voor hen is het de beste leerschool denkbaar om met een concreet omvangrijk project als Lammetjeswiel aan de slag te kunnen gaan," aldus Michel Pipping, domeinleider Gebouwde Omgeving van het Da Vinci College. ,,In dit project hebben studenten een leidende rol. Zij hebben de contractstukken voorbereid voor de aanbesteding en werken nu aan de uitwerking van de vergunningsaanvraag en de technische productietekeningen. Vanaf januari 2018 gaan ze het werk dat ze zelf voorbereid hebben in de praktijk realiseren. Dankzij dit project kunnen wij een uitdagende en vernieuwende vorm van onderwijs aanbieden. Onze studenten zijn van voorbereiding tot en met uitvoering betrokken bij een concreet werk. Dat is uniek." 

LAMMETJESWIEL In juni 2017 werd ee eerste fase van de werkzaamheden in het Alblasserdamse recreatiegebied afgerond. In deze fase werden diverse voorzieningen aangelegd; een vergroot zandstrand met een betonnen zitrand, een steiger en een nieuw asfaltpad. Ook is er nu een watertappunt, nieuwe fitnesstoestellen en een oplaadpunt dat werkt op zonne-energie. De tweede fase behelst onder andere het baggeren van sloten en waterpartijen en het aanleggen van een natuurspeelplaats en natuurvriendelijke oevers. De tweede fase van de herinrichting van het Lammetjeswiel zal in het tweede kwartaal van 2018 afgerond worden.