• Janus Visser

Gemeente pakt veiligheid Gildenweg aan

GORINCHEM Te hard rijden, verkeerd parkeren en auto's en fietsers die te dicht op elkaar rijden. Het is al jaren een doorn in het oog van de bewoners uit de Vroedschapstraat, Gildenweg en Driemanschapslaan. Daar komt nu verandering. De gemeente trekt 193.000 euro uit om de wegen veiliger te maken.

De bewoners zijn nauw betrokken geweest bij het vinden van een oplossing voor de Gildenweg. In 2017 waren er bewonersavonden en er vond een enquête plaats. Naar aanleiding van de resultaten die hier uit voortkwamen zijn er samen met de bewoners oplossingen bedacht die het gevoel van verkeersveiligheid moeten vergroten.

Op de Gildenweg en de Schoutstraat komen (extra) zebrapaden. Tevens wordt er een verkeersdrempel gerealiseerd in de Twijnderstraat. De kruising Bataafsekade / Driemanschapslaan wordt verbeterd.

De gemeente zegde in eerste instantie toe aan de bewoners dat ze in 2018 met een plan van aanpak zouden komen. Als nel bleek echter dat het verbeteren van de veiligheid op en langs de gehele route enkele miljoenen euro's zou gaan kosten. Dat zou betekenen dat de maatregelen op de lange baan zouden worden geschoven. Dat vond de gemeente niet wenselijk. De nu voorgestelde plannen worden op korte termijn uitgevoerd.