• BDUmedia

Gemeente wil 1,5 ton bijdragen aan Open Kathedraal

GORINCHEM De gemeente Gorinchem wil een van de ramen van de Open Kathedraal 'adopteren'. Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad voorgesteld een bedrag van 150 duizend euro beschikbaar te stellen aan de Stichting Open Kathedraal.

door Tim Hartman 

De Open Kathedraal is een bouwwerk dat op Bastion V moet komen. De historische glas-in-loodramen uit de voormalige Gorcumse Rooms-Katholieke kerk vertellen het verhaal van de Martelaren van Gorcum. Op Bastion V stond vroeger kastelencomplex de Blauwe Toren, waar vandaan de martelaren in 1572 werden afgevoerd naar Brielle.

De Gorcumse politieke partijen vinden het mooi dat dit burgerinitatief op gang is gekomen. ,,Dat het geld kost, wisten we allemaal", aldus Attie Mager (VVD). Ze had echter wel liever gezien dat de stichting eerst zou proberen alle ramen te laten financieren en dat de gemeente bij het laatste raam pas zou bijspringen. Andere partijen vinden het juist goed dat de gemeente vooraf een steuntje in de rug wil geven. ,,Steun van de gemeente zorgt er misschien voor dat andere partijen eerder over de streep getrokken worden", zegt Kees van Willigen (Democraten Gorinchem). Wethouder Dick van Zanten legde uit dat voormalig waarnemend burgemeester Govert Veldhuijzen eerder heeft toegezegd dat de gemeente als 'trekker' wil fungeren en dat zij de eerste bijdrage wil doen.

De wethouder kreeg tevens de vraag wat de gemeente doet als niet alle ramen gefinancierd kunnen worden. ,,Dan haken we niet meteen af, maar geen we verder in overleg met de stichting. We geven de 150 duizend euro pas als het project echt gerealiseerd wordt."

Het totale project kost naar verwachting bijna 1,4 miljoen euro. Voor het toekomstige beheer en onderhoud van de Open Kathedraal is structureel 15 duizend euro in de begroting opgenomen. De gemeente wordt na realisatie namelijk eigenaar van het object.

Op donderdag 27 september wordt een definitief besluit genomen over het voorstel.