Genesis legt claim neer bij gemeente

GORINCHEM Over de sluiting en sloop van uitgaanscafé Genesis Buiten de Waterpoort is het afgelopen jaar (nu is er veel te doen om de archeologische vondsten op deze plek, maar dat is een ander verhaal) veel gezegd en geschreven. Het krijgt nog een juridisch staartje. De uitbaters richten daarnaast hun pijlen op een doorstart. ,,Dat moet binnen een half jaar gebeuren, anders zijn we onze gasten en banden kwijt."

door Erik de Bruin

Aldus Willem Hak, die desgevraagd uitlicht dat de stichting nog geen betaalbare plek heeft gevonden in de stad, maar voor 2017 wel een aantal ijzers in het vuur heeft. De bank heeft, zo vertelt hij, uitstel van betaling verleend voor de hypotheek, die over een jaar zou zijn afgelost. Daarmee is een dreigend faillissement voorlopig van de baan, maar er moet wel worden doorgepakt. Om weer inkomsten te verkrijgen. Genesis wil haar investering terug in het voormalige pand aan de Duveltjesgracht. Om die reden wordt een gerechtelijke procedure aangespannen tegen de gemeente, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de sluiting (wat te maken had met de aflopende erfpacht, die in handen kwam van de partij waarmee Genesis aanvankelijk samenwerkte) en de financiële gevolgen hiervan. Er wordt een claim neergelegd van anderhalf á twee ton. De gemeente kan een brief van de advocaat verwachten.

BENEFIET VOOR FESTIVALS Om iets nieuws te kunnen beginnen (wel volgens hetzelfde concept) kunnen Willem Hak en zijn compagnon Nick Bouthoorn, zo vertelt hij, een beroep doen op private investeerders. Genesis heeft een belangrijk aandeel in het Hippiefestival en het Waterpoortfestival. Om het ontstane begrotingstekort op te vullen wordt vrijdag 30 december een benefietavond gehouden bij De Dorstige Types, het Rijdend Unifil Museum aan de Spijksedijk. Een Meet & Greet van bezoekers van deze twee festivals en de vrijwilligers die zich daarvoor inzetten.