Gerrit van de Merwe : theoloog en vrijmetselaar

GORINCHEM De Gorcumse Vrijmetselaarsloge Orde & Vlijt viert zijn 200-jarig bestaan met een bijzondere expositie in het Gorcums Museum. Wat is de vrijmetselarij precies, en wat gebeurt er achter gesloten deuren? De tentoonstelling Vrijmetselaars, een geheim ontsluierd geeft een antwoord op deze vragen. Gerrit van de Merwe, theoloog en lid van de Gorcumse loge, geeft zaterdag 13 februari een lezing in het Gorcums Museum over religie en vrijmetselarij.

Van de Merwe is afgestudeerd als theoloog. Hij werd geen predikant maar begon zijn carrière als docent cultureel maatschappelijke vorming op een Pedagogische Academie. Daarna heeft hij altijd meer bestuurlijk werkt gedaan. De lezing die hij zal geven, heeft als titel 'Twee geloven op een kussen, slaapt daar echt de duivel tussen?' Dat vraagt om uitleg. Gerrit lacht, daar gaat de lezing over en die is wat langer dan deze Rubriek! Een tipje van de sluier dan? ,,De vrijmetselarij houdt zich bezig met zingevingsvragen. Hoe sta je in het leven, waarom ben ik hier? Het 'Ken U Zelve' is het centrale uitgangspunt. Religie kent echter veel dogmatiek. De vrijmetselaar onthoudt zich van leerstellige uitspraken waarin veel antwoorden op levensvraagstukken worden gegoten. Ik denk dat er meer is tussen hemel en aarde dan wij kunnen zien, maar wat dat precies is? Wij begrijpen de werkelijkheid maar voor een deel."

Waarom werd Gerrit lid van de Vrijmetselarij ? ,,Zeven jaar geleden ben ik toegetreden tot de Gorcumse Loge. Ik was op zoek naar een vorm van georganiseerd bezig zijn met 'het spirituele' maar niet in kerkelijk verband. De inwijding was voor mij een bijzondere ervaring. Je voelt je vanaf het eerste moment gelijk thuis. De andere leden van de Loge zijn benieuwd naar jouw kennis en ervaring en dat levert erg boeiende ontmoetingen op. Ook de ritualen spreken me erg aan, dat is bijna een universele taal. Als je elders in de wereld een loge bezoekt, zoals ik in Zweden heb gedaan, is er direct een klik en een gemeenschappelijke taal."

Zijn er in de expositie unieke dingen te zien ? Gerrit: ,,De expositie in Gorcum in z'n geheel is erg bijzonder. Niet alleen door de openheid van de vrijmetselaars, maar vooral omdat hij een goed beeld oproept van wat de vrijmetselaar bij zijn inwijding doormaakt. Verder wordt op een levendige en toegankelijke manier uitleg gegeven over ritualen, symbolen en de geschiedenis van de Loge."

De lezing 'Twee geloven op een kussen, slaapt daar echt de duivel tussen?' is op zaterdag 13 februari om 14.00 uur en gratis voor bezoekers van het museum. Dan is ook de Publieksdag van Loge Orde en Vlijt in de Molenstraat 75. Het logegebouw is geopend voor belangstellenden tussen 12:00 en 17:00 uur. Aangeraden wordt om de tentoonstelling in het museum eerst te bezoeken !