Gescheiden afval: een wereld van verschil

GORINCHEM - Er gaat veel veranderen op het gebied van afvalinzameling. Ook voor de burgers van Gorinchem en omgeving. Om de reden achter de afvalscheiding te begrijpen, is het goed om te kijken naar de afvalstromen die nog vaak in het restafval gaan. Het gaat om gft-afval, papier, glas en kunststof. Wat levert het scheiden hiervan de samenleving uiteindelijk op?Gft-afval staat voor Groente, Fruit- en Tuinafval. Door vergisting wordt gft-afval 'groen' gas, elektriciteit én compost. Vergisten is het afbreken van organisch materiaal door bacteriën in een anaerobe (zuurstofloze) omgeving. De bacteriën zetten de organische stoffen in het gft om in biogas. De biomassa (gft) verblijft ongeveer twee tot drie weken in de vergistingsreactor en slinkt door de omzetting tot biogas ongeveer de helft in volume. Dit 'ontgaste' materiaal wordt ontwaterd en daarna gecomposteerd. Composteren is eigenlijk het laten verrotten van het gft. Deze bacteriën eten het gft en veranderen het in compost. Het grote voordeel hiervan is dat er minder grondstoffen zoals fosfaat uit de aarde gehaald worden om kunstmest van te maken. Takken en stammen die niet snel tot compost gemaakt worden, kunnen als brandstof worden gebruikt in elektriciteitscentralen, wat weer het gebruik van kolen en gas vermindert. Tijdens het composteren worden de bergen gft erg warm. Door speciale installaties kan deze warmte gebruikt worden voor het verwarmen van gebouwen en kassen.Al het oude papier en karton dat door Waardlanden is ingezameld en gesorteerd, komt bij een fabriek terecht waar er nieuw papier van wordt gemaakt. Hiertoe wordt het oude papier in water opgelost, zodat de nietjes en stukjes plastic er uit gezeefd kunnen worden. De vezels in de papierpulp worden met vulmiddelen en plaksel weer aan elkaar geplakt, zodat er na een droogproces nieuw papier ontstaat. Van één boom kunnen ongeveer 15 pakken papier worden gemaakt. Door het hergebruik van oud papier scheelt dit aanzienlijk in het moeten kappen van bomen. Daarnaast is voor het maken van papier van hout veel meer energie en chemische stoffen nodig. Papier kan zo'n zes keer hergebruikt worden voor nieuw papier. Daarna zijn de vezels te kort, maar kan het nog steeds worden gebruikt voor het maken van wc-papier. Door glas opnieuw te gebruiken voor het maken van nieuw glas, worden grondstoffen bespaard. Voor zand lijkt dat niet van toepassing, omdat daar genoeg van is. Andere stoffen die aan het glas worden toegevoegd zijn schaarser. Voor deze stoffen is hergebruik dus wel belangrijk. Voor alle grondstoffen, dus ook voor zand, geldt dat winning hiervan veel energie kost, voor vervuiling zorgt en vaak het landschap en de leefomgeving van dieren en planten beschadigt. Voor het maken van glas is het dus beter om oud glas te gebruiken dan om glas van nieuwe grondstoffen te maken. Oude glasscherven smelten namelijk bij veel lagere temperaturen dan nieuwe grondstoffen. Hierdoor is er minder brandstof voor de ovens nodig en is er minder CO2-uitstoot. Glas kan zonder kwaliteitsverlies eindeloos worden hergebruikt.Door steeds betere technieken is het nu goed mogelijk verschillende soorten plastic van elkaar te scheiden. In een verwerkingsbedrijf wordt het plastic gesmolten tot kleine korrels. Deze korrels worden vervolgens door fabrieken gekocht om nieuwe plastic spullen te maken. Het proces dat nodig is om van aardolie plastic te maken is dan overbodig geworden. Niet alleen zorgt dit voor een fikse energiebesparing, maar ook is van de schaars wordende olie minder nodig. Daardoor vermindert de milieuvervuiling tijdens het winnen en transporteren van de olie. Gemiddeld genomen wordt er in de gemeenten waar Waardlanden inzamelt nu 347 kg per persoon per jaar aan gescheiden afval opgehaald. Dat is 58% van het totale afval. Landelijke doel is om het restafval te reduceren tot 100 kilo per persoon per jaar. Dat zijn ongeveer 39 volle vuilniszakken. In de praktijk komt dit neer op één vuilniszak per negen dagen in plaats van drie dagen.