• Marije de Vos
  • Marije de Vos
  • Marije de Vos
  • Marije de Vos

Geslaagde SGP-jongerenavond met Tweede Kamerleden over 'onderwijs'

WERKENDAM De politieke avond van de SGP-jongerenafdeling Werkendam was opnieuw een groot succes. Hoewel minister van Engelshoven vanwege agendadrukte niet aanwezig kon zijn, deed dit niets af aan de inhoud van de avond. Pieter Moens (VGS) was zo flexibel om als vervanger op te treden. Er was veel belangstelling voor de avond, waarbij ook SGP-kamerlid Roelof Bisschop en D66-Kamerlid Paul van Meenen spraken over het onderwijs.

,,Een belangrijk en actueel thema, zeker als het gaat over het lerarentekort en de werkdruk", zegt voorzitter Arie Rijneveld. ,,Onze avond werd gehouden op de dag waarop in Brabant en Limburg stakingen plaatsvonden in het basisonderwijs. Goed om daarover na te denken." Dat was voor het bestuur ook een reden om twee prominente Kamerleden uit te nodigen die over onderwijs gaan. Daarnaast kwam Pieter Moens vertellen wat zijn VGS voor reformatorische scholen wil betekenen.

Er werden tijdens de avond meerdere thema's belicht, zoals het lerarentekort, de regels en de werkdruk, maar ook de toekomst van het onderwijs. Iedereen in de zaal had op een bepaalde manier met het onderwijs te maken en daarom was er ook meer dan eens gelegenheid om zelf vragen te stellen. ,,De betrokkenheid van onze achterban bij onderwijs was ook een reden om hier een avond over te organiseren", aldus Rijneveld. Vooraf werd de Kamerleden gevraagd om het onderwijs een cijfer te geven. Dat werd voor beide Kamerleden een cijfer tussen de 7 en de 8. ,,De kwaliteit is goed, maar er zijn uitdagingen."

De debatleider had als taak om een debat te creëren tussen Kamerleden die in de Tweede Kamer veel met elkaar optrekken. Wat helder was, is dat beide Kamerleden het belang inzien om goed onderwijs te realiseren. ,,Werkdruk moet door scholen zelf opgepakt worden", aldus één van de sprekers. Volgens van Meenen trekt de overheid daar ook veel geld voor uit. ,,Als dat aangepakt wordt, gaan docenten ook minder parttime werken, zodat ook het lerarentekort aangepakt kan worden", zo gaf Roelof Bisschop aan. Er ligt volgens beide Kamerleden ruimte en vrijheid bij scholen om hier op een gewenste manier mee om te gaan.

Deze avond was tevens de laatste avond van voorzitter Arie Rijneveld. Na vier jaar lokaal voorzitter geweest te zijn, zit hij sinds een paar maanden in het Landelijk Bestuur van de SGP-jongeren. Hij werd bedankt door Maarten van der Sluijs, waarna Arie de voorzittershamer symbolisch overdroeg aan Leen Paans. Daarmee was de overdracht compleet. Leen hoopt de SGP-jongerenafdeling in Werkendam voor de komende tijd te gaan leiden.