Goede gezondheid, beperkt budget

GORINCHEM -Gorinchem zet in op een betere gezondheid bij mensen met een lage sociaal economische status (ses). Met name bij ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar valt er nog veel winst te balen en dus werd er donderdagavond gedebatteerd over de startnotitie lokaal beleid volksgezondheid.

door Tim Hartman

t@Namtrah09

,,De doelgroep waarbij het effect van een interventie het grootst is, en de meeste gezondheidswinst te behalen is, zijn ouders (opvoeders) met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar." Zo valt er te lezen in de startnotitie. Een quick scan moet die doelgroep echter nog specifieker in kaart brengen.

Wat betreft Anne de Jong (CU-SGP) is een quick scan niet nodig. ,,Ga naar een buurthuis en ze kunnen je zo aanwijzen in welke flat of huizen de doelgroep zit. Gericht werken is belangrijk, maar ik vind de doelgroep al vrij specifiek."

De startnotitie geeft aan dat door te investeren in deze groep een deel van de negatieve trend in lifestyle wordt doorbroken. ,,We stellen voor in eerste instantie vooral in te zetten op de zelfmelders. Dit zijn vooral mensen die snel nieuwe producten en zienswijzen overnemen en daarmee een voorbeeldfunctie voor de rest van de groep worden. Daarmee creëer je een sneeuwbaleffect. De doelgroep is op verschillende manieren te bereiken: denk aan Jeugdgezondheidszorg, de regionale sociale dienst en scholen."

Dat er alleen gekozen wordt voor de doelgroep van ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar komt door het beperkte budget: 130.000 euro in vier jaar. Gorinchem heeft daardoor 32.500 per jaar te besteden aan lokale gezondheidsprojecten. ,,We spugen niet op geld, maar het is wel erg weinig", vertelt wethouder Eva Dansen.

Dat is ook haar antwoord op de stelling van Hans van Mourik (Stadsbelang) dat er ook gekeken moet worden naar mensen tussen de veertig en zestig jaar. ,,We moeten keuzes maken met dit budget", aldus Dansen. 

Rutger van Breemen (GroenLinks) benadrukt dat er vooral gekeken moet worden naar wat er al gedaan wordt in Gorinchem: ,,Als je toch zo'n beperkt budget hebt, kun je het geld misschien gebruiken ter aanvulling van de al bestaande projecten." Wethouder Dansen kan zich daar in vinden: ,,We doen al best veel dus daar gaan we absoluut naar kijken."