• Archieffoto ANP

    ANP Foto

Goede resultaten project Matchmakers

GORINCHEM Project Matchmakers, een initiatief van Avres, Sociale Dienst Drechtsteden en Dienst Gezondheid en Jeugd, dat in 2016 van start is gegaan, boekt goede resultaten. In 2017 en 2018 is 34% van de jongeren die bij de Matchmakers waren aangemeld (weer) aan het werk gegaan. 14% van de jongeren stroomde uit naar school of een combinatie van werk en school. 26% van de jongeren stroomden uit naar een zorgtraject of vonden op eigen initiatief werk of een opleiding. In Gorinchem gaat het in totaal om 57 jongeren die door Matchmakers een baan en/of opleiding vonden of uitstroomden naar een zorgtraject. 

Veruit de meeste jongeren slagen er in op eigen kracht, met steun van hun omgeving, hun talenten te benutten en en plek in de maatschappij te vinden. Er zijn echter ook jongeren tussen de 18-27 jaar die niet naar school gaan of werken. Een deel van die jongeren is kwetsbaar. Vaak hebben zij meerdere problemen tegelijk. Voor hen is het afronden van een opleiding of het op eigen benen staan erg lastig. De aanpak Matchmakers is er op gericht deze jongeren in beeld te krijgen en verder te helpen. 

Matchmakers gaan actief op zoek naar jongeren. Op deze manier is er door de Matchmakers in de regio Zuid-Holland Zuid contact gelegd met 837 jongeren. Die contacten hebben geleid tot 428 intakegesprekken. Samen met de jongere wordt een plan gemaakt om eigen doelen op het gebied van school en werk te bereiken.