• Everdien Hamann

Gorcum Actief: Kansen voor kasteelmuur

GORINCHEM De fractie van Gorcum Actief heeft het college van B en W schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het nieuwe rapport 'Vestingwerk of kasteel?' van bouwhistoricus Hein Hundertmark. ,,Met dit aanvullende onderzoek toont nogmaals een onafhankelijk deskundige aan dat het hier om een kasteelmuur gaat van bovenregionaal belang. We hopen dat dit onderzoek nu eindelijk de doorslag geeft voor andere stappen op deze locatie," aldus Everdien Hamann van Gorcum Actief.

De partij heeft zich vanaf de ontdekking van de muur, in november vorig jaar, ingezet voor behoud en waardering van dit historisch erfgoed. ,,Natuurlijk moet er horeca op deze plaats terugkomen," zegt Hamann, ,,de vraag is alleen hoe. En ook: hoe gebruiken we dit erfgoed voor promotie van de stad? Hundertmark heeft heel degelijk onderzoek verricht en komt eigenlijk net als andere wetenschappers tot dezelfde conclusie: dit zijn kasteelresten van bovenregionaal belang. Dat kan je nu echt niet meer ontkennen."

In het rapport 'Vestingwerk of kasteel?' staat: 'Met het aanvullend bouwhistorisch onderzoek is komen vast te staan dat er geen sprake is van een stuk stadsmuur maar dat het restanten van zowel de voor- als hoofdburcht betreffen van een kasteelmuur van het kasteel de Blauwe Toren.' En verder: 'Deze bevindingen stellen de archeologische vondst in een nieuw daglicht. Omdat het een restant betreft van kasteel de Blauwe Toren kan gesteld worden dat er tevens sprake is van bovenregionaal belang', aldus de conclusie van het rapport.

Gorcum Actief vraagt nu of wethouder Rijsdijk bij zijn standpunt blijft dat de archeologische vondst beschadigd en deels gesloopt mag worden ten behoeve van de bouw van een hotel en of de wethouder bereid is zijn medewerking te verlenen aan een verzoek om deze vondst op de Rijksmonumentenlijst te plaatsen.