• Everdien Hamann

Gorcum Actief pleit voor monumentale status begraafplaats

GORINCHEM Gorcum Actief heeft het college van B en W een reeks schriftelijke vragen gesteld over de algemene begraafplaats aan de De Vries Robbéweg en onder andere over het graf van de Gorcumse verzetsheld Richard Navest, beter bekend als 'De Baviaan'. De grafrechten voor dit historische graf lopen volgend jaar af en er zijn tot dusver geen nabestaanden gevonden die deze rechten kunnen/willen voldoen.

De algemene begraafplaats aan de De Vries Robbéweg is in verband met de bodemgesteldheid niet meer geschikt voor de uitgifte van nieuwe graven. ,,Het betreft hier een oude, karakteristieke begraafplaats", aldus Everdien Hamann van Gorcum Actief. ,,Naarmate de jaren verstrijken wordt het steeds moeilijker nabestaanden te vinden, die graven in stand houden. Als de grafrechten zijn verlopen, wordt uiteindelijk de grafsteen verwijderd en ontstaan er open plekken in de rijen graven. Wij vinden dat er serieus naar moet worden gekeken of deze begraafplaats als geheel kan worden toegevoegd aan de Gemeentelijke Monumentenlijst, zodat ook de Commissie Erfgoed een rol heeft in het behoud van deze begraafplaats en met name de historische graven."

Gorcum Actief heeft al eerder vragen gesteld hierover. Tijdens de parallelsessie over de Beheersverordening Begraafplaatsen op 7 juni 2018 stelde Everdien Hamann deze kwestie aan de orde. De wethouder zegde toe de gemeenteraad te informeren over een inventarisatie van oude begraafplaatsen en grafmonumenten. Begin augustus stelde Niels van Santen van de VVD fractie schriftelijke vragen over het graf van Richard Navest.

,,Tot op heden hebben wij nog geen antwoorden ontvangen," aldus Hamann. ,,Maar de klok tikt door. Het gaat om de Algemene en de Joodse begraafplaats, beide aan de De Vries Robbéweg en het monumentje van Pater Lodewijk Bleijs aan de Arkelsedijk. Deze landelijk bekende verzetsman werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met Prins Bernhard. Hij is op die plek aan de Arkelsedijk, waar het monumentje staat, verongelukt. "