• Taferelen als deze in Gorinchem Oost moeten door bewustwording voorkomen worden. De LO-dag helpt daarbij.

    Egbert Egberts

Gorcum schoon op 23 maart

GORINCHEM Landelijke Opschoondag wordt zaterdag 23 maart gehouden om de buurt waarin je woont of recreëert samen met anderen te ontdoen van rommel. En meedoen is heel eenvoudig.

door Egbert Egberts

Met een kleine of met een hele grote groep kun je zwerfafval ruimen bij scholen, rondom sporthallen of winkelcentra en in parken. Maar je mag ook de stoepen in diverse straten nabij jouw huis schoonmaken. Samen met je familie, buren of vrienden of met een hele club jou wellicht nog onbekende wijkbewoners. Daarvoor kun je jouw actie aanmelden via een speciale website, www.supportervanschoon.nl. Zo breng je anderen eenvoudig op de hoogte van jouw deelname, nodig je mensen eenvoudig uit en word je door de organisatie van de Landelijke Opschoondag van opruim- en promotiematerialen voorzien. Mits je dit tijdig doet, bij voorkeur voor 15 maart. Dan kunnen de benodigdheden tijdig worden opgestuurd naar het opgegeven contactadres van elke Landelijke Opschoondaggroep.
Voorbeelden van acties die in Gorinchem worden gehouden op zaterdag 23 maart zijn de Wallenopruimdag op de Altenawal in samenwerking met gemeente Gorinchem van 9.30-12.00 uur door naar verwachting minimaal vijftig liefhebbers van de vesting en het Opruimuurtje bij de Oosterbliek en winkelcentrum Laag Dalem van 9.30-10.30 uur door jeugdspelers en begeleiders van de Gorinchemse basketbalvereniging Goba. Bij de buurtkamer van Stalkaarsen gaat men aan de slag van 15.00-16.00 uur met wijkbewoners van onder andere de Dr. Hiemstralaan.
Omdat ook de jongste Gorcumers graag mee willen doen de leerlingen van VSO De Kleine Wereld in de Dr. Bauerstraat op dinsdagmiddag al hun taak. Van 13.00-14.30 uur ruimen zij hun buurt op.
'Schoon Belonen' van de Landelijke Opschoondag, is nu een structureel programma binnen het landelijke project Nederland Schoon. Dit is gericht op de aanpak van zwerfafval met een focus op educatie, gedragsverandering en bewustwording. Alle gemeenten kunnen zich aansluiten. Tot dusverre heeft de gemeente Gorinchem zich daar nog niet bij aangesloten. Maar door medewerking te verlenen aan initiatieven van inwoners zoals op 23 maart is wellicht voor het college en de gemeenteraad een aanzet daartoe.