• Het gemeentehuis van Gorinchem.

    BDUmedia

Gorcums Akkoord: 'Soepele en plezierige' start nieuwe coalitie

GORINCHEM De nieuw te vormen Gorcumse coalitie van Stadsbelang, Democraten Gorinchem, CDA en PvdA heeft een eerste concept van het nieuwe coalitieakkoord. Zelf noemen de partijen het liever een 'Gorcums Akkoord'. Deze week krijgt namelijk heel de stad nog inspraak in het document.

Door Tim Hartman

'Mensen maken de stad' valt er in koeienletters te lezen boven het concept van het Gorcums Akkoord 2018-2022. Iedereen mag dan ook deze week zijn of haar licht nog laten schijnen over het akkoord. Online kunnen mensen vanaf vandaag in twee rondes meedenken. Tot en met vrijdag 11 mei kan iedereen vragen beantwoorden over uiteenlopende onderwerpen. Vanaf vrijdag tot en met zondag 13 mei kan dan weer gestemd worden op alle gegeven antwoorden. Wie liever fysiek zijn of haar zegje wil doen kan dat zaterdag 12 mei tussen 14.00 en 16.30 uur doen op het gemeentehuis.

,,Pas na die inspraak komen we met een definitief akkoord", legt Dick van Zanten (Stadsbelang) uit. Tussen 14 en 16 mei hoopt Van Zanten het definitieve akkoord publiek bekend te maken, waarna de gemeenteraad er op 24 mei haar zegje over mag doen in de raadsvergadering.

SAMENWERKING Van Zanten noemt de samenwerking tussen de kersverse coalitiepartijen 'soepel' en 'plezierig'. Stadsbelang werd de afgelopen verkiezingen de grootste partij met vijf zetels. Omdat ook Democraten Gorinchem met vier zetels een uitstekende binnnenkomer had besloten die twee lokale partijen samen op te trekken. Begin april sloten CDA en PvdA zich aan waarmee de coalitie een meerderheid kent van veertien zetels tegenover elf zetels voor de oppositie.

Het Gorcums Akkoord is volgens Van Zanten gebaseerd op de Visie van de Stad – GO2032. ,,We hebben de elf ambities van de visie teruggebracht tot vier werkwoorden: verbinden, versterken, vernieuwen en verwezenlijken." Daar is ook nog 'verzorgen' aan toegevoegd. ,,Deze raadsperiode zal er een zijn van aanpakken en doorpakken", valt er in het akkoord te lezen. ,,Waar het kan realiseren we 'quick wins' en tegelijk investeren in fundamenten voor de toekomst. We handelen op basis van drie kernwaarden: autonomie, betrokkenheid en competentie. Mensen die de ruimte krijgen om zelf te beslissen, die mee doen en die zich kunnen ontwikkelen ervaren meer zingeving en meer plezier. Het resultaat is meer geluk."


PRIORITEITENLIJSTJES:

Hoe dat geluk bewerkstelligd moet worden? Elk van de vijf werkwoorden kent een prioriteitenlijstje. Een bloemlezing van die lijstjes:

Verbinden (over o.a. samenwerking, diversiteit, burgerparticipatie): De nieuwe coalitie wil zowel binnen als buiten de gemeente meer samenwerken. Binnen de gemeente door bijvoorbeeld 'Right to Challenge', waarbij mensen worden uitgedaagd taken van de gemeente over te nemen als zij denken dat het anders, beter en/of goedkoper kan. Ook richt de coalitie zich op de kracht van diversiteit binnen de gemeente door discriminatie tegen te gaan, diversiteitsbeleid te stimuleren en de 'Dag van de diversiteit' te introduceren. Om ook mensen met een fysieke beperking niet uit te sluiten, moeten stoepen en opgangen aangepakt worden. Buiten de gemeente wil de coalitie de contacten in de regio hernieuwen en verdiepen op basis van vertrouwen en inhoud.

Versterken (over o.a. infrastructuur, veiligheid en lokale economie): Gorcumse geschiedenis en erfgoed gaan hand in hand met stedelijke vernieuwing, zo vinden de partijen. Ook moet er gekeken worden naar het vergroten van de parkeercapaciteit voor de meest nijpende problemen met parkeren naast parkeergarage Kweeklust als mogelijkheid. Pleinen worden ingericht als 'huiskamers van de stad' én de lobby's met andere gemeenten over de verbetering van snel- (A15/A27), water- en spoorwegen worden gereactiveerd.

Op gebied van veiligheid moet er gekeken worden naar de mogelijkheden van cameratoezicht op onveilige plekken, zoals Buiten de Waterpoort, de parkeerplaats bij Unitas, Rapid en het Caribabad, de Lingehaven, Kalkhaven en Schelluinsekade. Daarnaast wordt er gepleit voor meer wijkagenten (1 op de 5000 inwoners) en samenwerking met Buurtpreventieteams.

Vernieuwen (over o.a. innovatie en wonen): Niet alleen de 'normale' infrastructuur moet worden aangepakt. Ook de digitale infrastructuur, door middel van glasvezel. Daarnaast worden aan de rand van de binnenstad parkeergelegenheden en overstapmogelijkheden gecreëerd. In de binnenstad meer fietsparkeerplekken.

Wat betreft wonen moet transformatie van kantoren naar huisvesting jongere generatie mogelijk worden gemaakt en bij de realisatie van een hbo in Gorinchem wordt het wonen op een campus onderzocht en bevorderd.

Verzorgen (over o.a. zorg, gezondheid en sport): Er komt meer aandacht voor eenzame ouderen, Gorinchem wordt een dementievriendelijke gemeente (certificering door Alzheimer Nederland) en er komen preventieprogramma's en activiteiten die de gezondheid positief beïnvloeden. Op het gebied van sport wordt er onderzoek gedaan naar meer binnensportruimte, komt er een quick scan die onderzoek doet naar het verlagen van zaaltarieven, sport- en schoolkantines worden gezonde kantines en schoolpleinen en speeltuinen worden rookvrij.

Verwezenlijken (over o.a. financiering): Er komt meteen herijking van de financiële positie van de stad. Dat houdt in: verwerking van de financiële effecten van de maartcirculaire, beoordeling van de uitgangspunten en omvang van het weerstandsvermogen en evaluatie van de omvang en besteding van reserves en voorzieningen. ,,Enerzijds borgen we financiële buffers voor een gezonde financiële huishouding, anderzijds maken we financiële ruimte vrij om noodzakelijke investeringen en uitgaven te doen." Ook wordt er onderzoek gedaan naar de afschaffing van de hondenbelasting.