• BDUmedia

'Gorcums Akkoord zet oud beleid voort'

GORINCHEM Het nieuwe coalitieakkoord 'Gorcums Akkoord 2018-2022' is donderdag in de gemeenteraad ter kennis aangenomen. Coalitiepartijen Stadsbelang, Democraten Gorinchem, PvdA en CDA presenteerden een definitieve versie nadat het concept eerst nog aan de stad werd voorgelegd. De oppositie miste nog altijd inhoud, nieuw beleid en financiële onderbouwing.

door Tim Hartman

Een beetje cynisch bedankten verschillende oppositiepartijen de nieuwe coalitie voor het kersverse coalitieakkoord. ,,Blijkbaar zijn ze, ondanks al het gemopper van de laatste jaren, toch blij met wat we gedaan hebben. Dat geeft een lekker gevoel", stelt Eva Dansen (SP). Zij ziet namelijk weinig nieuw beleid in het akkoord terug. ,,We lezen mooie worden, weinig nieuwe inzichten, geen concrete plannen en u laat ons niet zien wat de financiële consequenties zijn." Marjo Molengraaf (CU-SGP) voegt daar aan toe: ,,Het is vooral uitrollen van oud beleid." Ook Attie Mager (VVD) deed haar duit in het zakje: ,,De onderwerpen zijn zó abstract dat er geen inhoudelijke reactie te geven is. Fijn dat huidig beleid wordt voortgezet." Ilhan Tekir (D66) herhaalde zijn teleurstelling over het feit dat er niet naar een raadsbreedakkoord is toegewerkt en was eveneens niet content met het akkoord dat er ligt: ,,Een coalitieakkoord vraagt om heldere ambities, concrete keuzes en een tijdsplanning met financiële onderbouwing. Dat is belangrijk omdat een akkoord ook een prestatieafspraak is met de stad die te controleren moet zijn. Dit akkoord is onvoldoende controleerbaar."

Pierre Schefferlie (Democraten Gorinchem) stelde dat de financiële onderbouwing komt bij de bespreking van de begroting van 2019, in het najaar. Hij stelt dat er immers nog beleid gemaakt moet worden en een financiële onderbouwing daardoor nog onmogelijk is. Ook stelde hij dat er binnen een jaar resultaat zichtbaar moet zijn op de prioriteiten die benoemd worden. ,,Over een jaar komen we graag bij u terug en we zijn dan best bereid toe te geven dat het goed gedaan is als dat lukt, maar wij geloven nog steeds niet in sprookjes", counterde Dansen.

MOTIES Schefferlie vond het jammer dat de oppositie weinig constructief meedacht met het kersverse akkoord. Wel was hij te spreken over de moties die Rutger van Breemen (GroenLinks) indiende, mede namens SP, CU-SGP en Gorcum Actief. Zij wilden dat de raad uitsprak dat nieuwbouwwijken in Gorinchem in het vervolg niet meer aangesloten zullen worden op aardgas. Ook riepen zij op om de mogelijkheid van het realiseren van een bewaakte fietsenstalling in de binnenstad te onderzoeken en daarbij de mogelijkheid van gratis stalling mee te nemen. De moties werden unaniem aangenomen.