Gorcums droombeeld 'de kracht van sport' groeit door

GORINCHEM Het Gorcums droombeeld 'de kracht van sport' krijgt woensdag 2 maart een vervolg tijdens het Sportcafé van Gorcum. Tijdens deze avond krijgt het proces richting een maatschappelijke sportvereniging verder vorm. In samenwerking met verschillende partners uit de zorg/welzijn, het onderwijs en het bedrijfsleven worden de mogelijkheden voor samenwerking verder onderzocht. Het Sportcafé begint om 19.00 uur en vindt plaats in de kantine van voetbalvereniging SVW. Op het programma staan de thema's de Gorcumse sportpas en 'Sport Zijn'. Verder is er weer een sessie durf te vragen. Het onderwerp is dit keer september sportmaand.

De afgelopen 3 sportcafés is er hard gewerkt aan de eerste ideeën en dromen binnen het thema 'de kracht van sport'. Door het volgen van droom- en brainstormsessies zijn partijen naar elkaar toegegroeid en zijn de eerste verbindingen gelegd. 18 januari zijn twee projecten gestart die deze ideeën verder vorm gaan geven: het project de Gorcumse Sportpas en het project Sport Zijn. Kernwoorden voor dit proces zijn samenwerken en verbinden.

In 2016 krijgt het Gorcums droombeeld een vervolg. Het volgende sportcafé staat gepland op woensdag 2 maart bij SVW. In samenwerking met Gorinchem Beweegt is SVW gastheer voor alle partners uit de verschillende sectoren. ,,Bent u enthousiast en ziet u kansen binnen de sport dan bent u van harte welkom om aan te sluiten. Zonder uw expertise is deze avond namelijk niet compleet", aldus de initiatiefnemers.

Gorinchem Beweegt is namens de gemeente Gorinchem op zoek naar creatieve en enthousiaste mensen uit de verschillende sectoren. Het Sportcafé is voor iedereen die hier een positieve bijdrage aan wil leveren. Samen wordt er gewerkt aan het Gorcums Droombeeld met als thema de 'de kracht van sport!'

Tijdens het volgende sportcafé wordt het Gorcums droombeeld verder doorontwikkeld. Onder leiding van het project 'durf te vragen' is er een uitdagend programma om dit te realiseren. Het onderwerp van de avond is de september sportmaand. Een initiatief wat zich perfect leent om de ideeën en dromen verder door te ontwikkelen. Ook worden er een aantal partners voorgesteld op de avond die een positieve bijdrage kunnen leveren aan het thema 'de kracht van sport'.

Aanmelden voor dit sportcafé kan via gorinchembeweegt@gorinchem.nl.

Meer informatie is te vinden via Gorinchem Beweegt, Devie de Ronde 0610334968 of d.d.ronde@gorinchem.nl