• sgarschouwburg.jpg
    Schouwburg De Nieuwe Doelen

    Janus Visser

Gorcumse raad legt theaterbijltje niet neer

GORINCHEM De Gorcumse gemeenteraad wil er voorlopig nog niet aan geloven dat er geen professionele voorstellingen meer mogelijk zijn in De Nieuwe Doelen. ,,Het theater is de glimlach van Gorinchem. Zonder die glimlach gaan we van stad naar historisch dorp", aldus Pierre Schefferlie (PvdA). Het kwam dan ook niet tot een definitief advies donderdagavond en ook de besluitvorming van 3 maart komt te snel: ,,We hebben behoefte aan meer informatie", aldus GroenLinks-raadslid Rutger van Breemen.

door Tim Hartman

Het college stelde onder andere voor aan de raad om kennis te nemen van het standpunt dat binnen het gestelde budget voor cultuur, een professioneel programma voor theater De Nieuwe Doelen niet mogelijk is en dus in te stemmen met het besluit van het college Stichting Theater Gorinchem geen opdracht te verlenen voor het professioneel programmeren voor theaterseizoen 2016-2017. ,,Dat gaat ons een stap te ver", aldus Renate van Maaren (Stadsbelang). ,,Wij willen een quickscan waarin alle mogelijkheden nogmaals worden bekeken. Een second opinion", voegt Schefferlie daaraan toe.

Schefferlie kondigde bovendien een motie aan waarin die second opinion gevraagd wordt. ,,We zijn er niet zo zeker van dat het zo dramatisch is gesteld, mede door de cijfers van Gorcum Actief", wijst hij op onderzoek dat Gorcum Actief heeft gedaan. ,,We moeten nu gaan kijken welke ambities we hebben met een professioneel podium en eventueel investeren als dat bij onze ambities past. Maar niet tegen elke prijs."

Marjo Molengraaf (CU-SGP) wees de raadsleden erop dat er al genoeg geld in de 'bodemloze put' is gegooid. ,,We moeten nu eens creatief na gaan denken. In het coalitieakkoord staat dat we een groot podium willen en niet dat dat per se het pand van De Nieuwe Doelen moet zijn. Denk aan openluchttheaters, brede scholen enzovoorts." Tamara Hoogesteger (Fractie Hoogesteger) vindt ook dat er te weinig creatief wordt nagedacht, maar hecht wel aan de theateruitstraling: ,,Theater in een gymzaal of in een echt theater is toch een groot verschil."

Wethouder Klink noemde de raadsdiscussie onbevredigend, maar zegt toe dat er in de quickscan alle opties worden onderzocht: ,,Van compleet nieuwe tempel tot theater in een aula", aldus de wethouder. Desondanks wijst hij de gemeenteraad op het onderzoek van de gemeente: ,,Als je kijkt naar de prijs van vastgoed, de marktpositie en de gemiddelde subsidie die het theater nodig heeft om exploitabel te zijn, moeten we concluderen dat we niet een van de drie knoppen kunnen draaien zonder dat het op een ander punt minder wordt."

Het uitstel van de besluitvorming noemde Karl Lutterkort (SP) laf. ,,We zien geen geniaal plan verschijnen en dus moet iemand de knoop door gaan hakken." Wethouder Klink noemde het uitstel ook niet ideaal: ,,Hoe vaker we het uitstellen, hoe moeilijker het wordt om uiteindelijk toch dat professionele programma voor 2016/2017 rond te krijgen."