• Rob Kreszner

Gorcumse roofkunst in Deventer

GORINCHEM Het schilderij Musicerend gezelschap van de Gorcumse meester Gerard van Kuijl (1604-1673) is tot 27 augustus te zien tijdens de tentoonstelling Roofkunst voor, tijdens en na WOII in de Bergkerk in Deventer.

Rubriek Gorcums Museum

Deze expositie werd in opdracht van de Ter Borch Stichting samengesteld door Rudi Ekkart, voorzitter van de commissie Herkomst Gezocht en de Restitutiecommissie. Deze vertelt het verhaal van joodse kunsthandelaren en particulieren van wie kunstwerken door roof of gedwongen verkoop de in handen vielen van de Nazi's.

Het Musicerend gezelschap is daar een voorbeeld van. Kunsthistorica Marleen Windhorst, medewerkster van het Gorcums Museum: ,,Na de oorlog kwamen veel geroofde kunstwerken door inzet van de Amerikaanse Monuments Man terug uit Duitsland. De Nederlandse Staat kreeg de taak om alle gestolen of onder dwang verkochte kunstwerken terug te geven aan de oorspronkelijke eigenaren of hun erven. De werken die overbleven werden als Nederlands Kunstbezit ondergebracht bij musea, geveild of opgeslagen in depots. Pas aan het eind van de jaren negentig werd er een nieuw onderzoek gestart door de commissie Herkomst Gezocht en kwam er een aangepast teruggavebeleid door een nieuw aangestelde restitutiecommissie."

Het schilderij Musicerend gezelschap kwam zodoende ook weer in beeld. Dit kunstwerk heeft een bijzondere herkomst. Marleen: ,,Het is afkomstig uit de collectie van de bekende Joodse kunsthandelaar Jacques Goudstikker. Na diens vlucht in 1940 kwam het in handen van de Nazi's. En na de oorlog werd het als onderdeel van de collectie Nederlands Kunstbezit ondergebracht in het Catharina Gasthuis, het huidige Museum Gouda.

Later, toen door onderzoek het werk aan de Gorcumse schilder Van Kuijl werd toegeschreven, belandde het in het Gorcums Museum. Het object bleef buiten de selectie van kunstwerken die enkele jaren terug aan de nazaten van Goudstikker werden teruggegeven en is zodoende voor het Gorcums Museum behouden."