• Björn Bahlmann van Stadsbelang is van mening dat oplaadpalen strategisch geplaatst dienen te worden en naar behoeften.

    Egbert Egberts

Gorinchem heeft voorbeeldfunctie

GORINCHEM Het kabinet wil dat overal dezelfde regels gaan gelden voor milieuzones. Stadsbelang is het daar helemaal mee eens.

door Egbert Egberts

De staatssecretaris van Verkeer wil dat oude dieselauto's en vrachtwagens door gemeenten uit delen van steden worden geweerd. Benzineauto's blijven daar volgens de staatssecretaris welkom, net als oldtimers en campers. Ook worden in heel Nederland de borden voor milieuzones hetzelfde. Maar de regels verschillen soms per plaats. Raadslid Björn Bahlmann van Stadsbelang is van mening dat de regelgeving en bebording met betrekking tot de milieuzones eenduidig moet zijn. ,,De afgelopen jaren werden de automobilisten in elke stad afzonderlijk met een milieuzone geconfronteerd met andere borden en regels. Dit is niet hoe je jezelf als lokale overheid zou willen profileren. Stadsbelang is van mening dat het invoeren van een milieuzone in Gorinchem een marginaal effect heeft, het invoeren hiervan in Gorinchem zal leiden tot symboolpolitiek. Als je iets wilt bereiken dan moet het wel effect hebben. Daarnaast drukt handhaving van de milieuzone op de inzet van onze handhavers, die wij daardoor niet kunnen inzetten voor andere taken binnen het VTH-beleid (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving). Steden als Rotterdam hebben een volledig handhavingsteam in het leven geroepen voor de milieuzone, maar de effecten in steden van die omvang zijn vele malen groter en effectiever. De grootste problemen met betrekking tot de milieuvervuiling door het wegvervoer in Gorinchem bevinden zich voornamelijk tijdens de spits op de A15 en de A27 rondom Gorinchem." 
Het gebruik van elektrisch aangedreven voertuigen wordt door de gemeente gestimuleerd. Dat is geheel in lijn van wat het kabinet Rutte3 wil, maar dat houdt niet in dat deze op elke hoek van de straat zouden moeten komen. 
Bahlmann: ,,Stadsbelang is van mening dat er geen wildgroei moet komen van oplaadpalen. Deze dienen strategisch geplaatst te worden en naar behoeften. Op dit moment zijn er oplaadpalen in de parkeergarages en op diverse parkeerterreinen binnen de gemeente Gorinchem. Via de website van de gemeente Gorinchem kan men een openbare laadpaal aanvragen indien deze nodig blijkt te zijn. Mijn fractie is van mening dat volledige inzet op elektrisch vervoer niet de oplossing is. Men zal ook mogelijkheden voor alternatieven moeten kunnen bieden, denk aan bijvoorbeeld GTL diesel en een waterstoftankstation."
Daarnaast heeft de gemeente een voorbeeldfunctie en zal zij kritischer naar haar gemeentelijk wagenpark moeten kijken, aldus Bahlmann. ,,Door deze te verduurzamen en te kijken naar de inzet van alternatieven voor de auto. Hier valt te denken aan de fiets, elektrische fiets of elektrische snorscooter. Het doel zal moeten zijn dat minimaal 75 procent van haar wagenpark elektrisch zou moeten zijn, vanwege de kleine afstanden binnen de gemeente. Bijkomend voordeel is dat dit kan leiden tot lagere exploitatiekosten voor het gemeentelijk wagenpark."