• Janus Visser/BDU

'Gorinchem moet vluchtelingen opvangen'

GORINCHEM Gorinchem moet zo snel mogelijk de mogelijkheden voor opvang van vluchtelingen gaan onderzoeken. Dat was de algemene strekking van de raadsbijeenkomst dinsdagavond waar de vluchtelingenproblematiek aan de orde kwam. Rutger van Breemen (GroenLinks) stelde vragen en Hafid Chaaby (PvdA) diende een motie in. Maar ook andere partijen lieten merken dat Gorinchem niet achter moet blijven.

Tim Hartman

,,We moeten niet wachten op COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), maar zelf contact zoeken en de mogelijkheden in Gorinchem zo snel mogelijk onderzoeken", stelde Hafid Chaaby bij het aankondigen van de motie. Hij vindt dat er te lang de ogen gesloten zijn gebleven voor het vluchtelingenprobleem. ,,Sinds het verdronken jongetje Aylan zijn de ogen geopend. We hebben zowel een humanitaire als een maatschappelijke plicht om opvang te verzorgen", aldus Chaaby.

Vrijwel de gehele gemeenteraad sloot zich aan bij dat standpunt. Toch waarschuwde Dick van Zanten van Stadsbelang dat de raad nu niet in emotie moet gaan handelen, maar vooral rationeel te werk moet gaan: ,,Het lijkt me niet de bedoeling dat gemeenten zelf initiatieven gaan nemen, maar dat de landelijke politiek het uitgangspunt blijft."

Francis Alba Heijdenrijk (D66) benadrukte dat er vooral draagvlak onder de bevolking gecreëerd moet worden. Ook namens Gorcum Actief sprak hij de wens uit om de Gorcumse bevolking te betrekken: ,,Op Twitter komen er al vragen waar men jassen en andere spullen voor de vluchtelingen kunnen inleveren. De gemeente moet ervoor zorgen dat mensen weten waar die spullen ingeleverd kunnen worden." Ook vindt Heijdenrijk dat er naar de langere termijn gekeken moet worden met eventueel een asielzoekerscentrum (AZC). ,,Wat ons betreft is een AZC welkom", vulde Nanine van Dalen (SP) daarop aan. Wat betreft Marjo Molengraaf (CU-SGP) wordt de tijdelijke opvang wel goede opvang: ,,We moeten ervoor zorgen dat de tijdelijke opvang wel menswaardig is."

Wethouder Dansen kon zich vinden in de standpunten van de raad: ,,We staan er positief tegenover om contact te zoeken met COA en de mogelijkheden te bekijken. Dat is onze morele plicht."