Gorinchem op vierde plek MKB-vriendelijkste gemeente Zuid-Holland

GORINCHEM Gemeente Gorinchem heeft de vierde plek behaald als MKB-vriendelijkste gemeente van Zuid-Holland 2015-2016. Het is de uitkomst van een grootschalig onderzoek door MKB-Nederland naar het lokale ondernemersklimaat. De provincie Zuid-Holland telt zestig gemeenten.

Gorinchem behaalde de 18e plaats op de landelijke ranglijst. In totaal deden ondernemers uit 390 gemeenten mee. Met deze cijfers heeft de gemeente Gorinchem zowel provinciaal als landelijk bovengemiddeld gescoord. Voor de tevredenheid van ondernemers behaalde Gorinchem een gemiddeld rapportcijfer van een 6,8. Gemeente Hellevoetsluis scoorde een 7,3 en is daarmee de meest MKB-vriendelijke gemeente van Zuid-Holland.

ONDERZOEK In het onderzoek spraken ondernemers zich uit over het beleid van de gemeente, de communicatie vanuit de gemeente en de hoogte van de lokale lasten. In totaal werkten ruim 21.000 ondernemers mee aan het onderzoek, waarvan 38 Gorcumse ondernemers.

UITKOMSTEN Ondernemers in Gorinchem zijn positief over het aanspreekpunt dat ze hebben vanuit de gemeente en de informatie voor ondernemers op de website. Op deze twee punten wordt door 87% van de respondenten met een ja geantwoord. Dit positieve beeld is bevestigd tijdens de bijeenkomst voor ondernemers als onderdeel van het traject 'Visie van de Stad'. De uitkomsten van het rapport zijn voor de gemeente een mooi uitgangspunt om het ondernemersklimaat verder te verbeteren.

STIMULANS De verkiezing mkb-vriendelijkste gemeente is een initiatief van MKB-Nederland, uitgevoerd door onderzoeksbureau LexNova met steun van Flynth en de regionale verenigingen van VNO-NCW. De tweejaarlijkse prijs dient als stimulans voor gemeenten om zich actief in te zetten voor een beter mkb-beleid.