Gorinchem tekent convenant Dementie Vriendelijke Gemeenschap

GORINCHEM Stichting Alzheimer Nederland en de gemeente Gorinchem gaan samenwerken om een dementievriendelijke gemeenschap te bevorderen. Hiervoor hebben zij donderdag 22 september het convenant Dementie Vriendelijke Gemeenschap ondertekend. In een dementievriendelijke gemeenschap kunnen mensen met dementie als volwaardige burgers meedoen aan de samenleving.

Gorinchem wil een dementievriendelijke gemeente zijn waar het taboe op dementie is doorbroken. Een samenleving waarin mensen met dementie kunnen blijven functioneren, ook bij het voortschrijden van de dementie. Waar activiteiten beschikbaar zijn voor mensen met dementie en hun naasten. En waar mensen met dementie zo lang mogelijk aan het verenigingsleven kunnen blijven deelnemen.

Ook mantelzorgers krijgen ondersteuning. De beschikbaarheid van activiteiten en opvang is noodzakelijk voor mantelzorgers om de zorg thuis te kunnen blijven volhouden. Daarnaast verbetert de levenskwaliteit van de partners, familie en vrienden, doordat zij in een dementievriendelijke gemeenschap minder in een sociaal isolement komen.

Om de ziekte dementie in een vroeg stadium te kunnen signaleren, wil de gemeente dementie en de gevolgen ervan breed bekendmaken. In Gorinchem wonen zo'n 600 mensen met dementie. Dit aantal verdubbelt in de komende jaren.

Namens de gemeente Gorinchem ondertekende wethouder Hans Freije het convenant. Mevrouw Aly Dassen ondertekende namens Alzheimer Nederland, afdeling Dordrecht e.o., Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het convenant is aangegaan voor een periode van vijf jaar en wordt jaarlijks geëvalueerd.