• Twitter.com/ Gorinchemse uitdaging

Gorinchemse Uitdaging verbindt Gorcumse partijen

GORINCHEM Lokale bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven met elkaar in contact brengen. Dat is wat de Gorinchemse Uitdaging doet. En met succes. De doelstelling van zowel 2016 als 2017 werdruim gehaald.

De Gorinchemse Uitdaging is officieel begonnen op 1 januari 2016 en zet zich in om vraag een aanbod van verschillende lokale partijen aan elkaar te verbinden. Of dat nog echt noodzakelijk is? ,,Nou en of", vertelt Marleen van Zwienen. ,,We horen vaker geluiden zoals 'er wordt toch al zoveel gedaan in Gorinchem', maar als we naar de cijfers van 2016 en 2017 kijken, blijkt het wel degelijk nodig."

In 2016 waren er namelijk 118 matches terwijl de doelstelling op 50 lag. Ook dit jaar is de doelstelling al ruim overschreden. In plaats van 75 matches zijn er al meer dan honderd. ,,De Uitdaging was het afgelopen jaar de grootste groeier binnen het Groeiprogramma van het Oranjefonds", zo vertelt Van Zwienen.

De Gorinchemse Uitdaging is namelijk een van de 65 uitdagingen die valt onder de Nederlandse Uitdaging. Het Oranje Fonds schenkt elke uitdaging een startsubsidie voor drie jaar waarna er op lokaal niveau wordt gezorgd dat maatschappelijke organisaties zaken doen met een gesloten beurs. ,,Er komt geen geld aan te pas", legt Van Zwienen uit. ,,We drukken wel alles uit in maatschappelijk waarde. Zo kunnen we de vooruitgang zien die we boeken."

Met welke vragen kan men terecht bij de Gorinchemse Uitdaging?

,,Dat kan van alles zijn", zegt Van Zwienen. ,,We spreken altijd van de drie m's: middelen, materialen en mankracht. Aan de ene kant is er een partij die iets nodig heeft en aan de andere kant is er een partij die iets aanbiedt. Wij zorgen ervoor dat de partijen elkaar vinden en met elkaar matchen."

Kun je een voorbeeld noemen?

,,Onze allereerste match was bij de Coop, de supermarkt in de binnenstad. Zij zaten met restproducten terwijl de voedselbank die producten juist heel goed kon gebruiken. Wij hebben hen aan elkaar gekoppeld. Zo hoefde de Coop die producten niet af te laten voeren en kon de voedselbank mensen van eten voorzien."

,,Maar ook de vluchtelingenschool hebben we geholpen. We kregen bureaus enc omputers aangeboden die we daar heel goed voor konden gebruiken. De Anne Frank School had bijvoorbeeld ook nieuwe digiborden besteld en de oude niet meer nodig. Die kunnen wij goed hergebruiken."

Waar komt jouw interesse vandaan om dit te doen?

,,Ik heb het fijn in Gorinchem en ik vind het belangrijk dat andere mensen het ook fijn hebben hier. Als ik daar aan bij kan dragen, is me dat heel veel waard. Samen met vrijwilligers zetten we ons in voor Gorinchem. De Gorinchemse Uitdaging is écht van Gorinchem, voor Gorinchem."

,,Maar", zo wil van Zwienen nog benadrukken. ,,Een startende 'Uitdaging' krijgt een startsubsidie voor drie jaar. Eind 2018 moeten we dus zorgen dat de bedrijven ons weten te vinden en ons op hun netvlies hebben. We hopen dat ze dan zeggen: 'De Gorinchemse Uitdaging is zo goed bezig geweest en heeft ons al een aantal keren geholpen: wij willen graag een bijdrage leveren'."

Om de mensen van de Gorinchemse Uitdaging aan het werk te zien, is de beursvloer op 4 oktober aanstaande een mooie gelegenheid. ,,Mensen die de beurs komen, kunnen met hun vraag terecht en wij zorgen ervoor dat de expertise voor die vraag aanwezig is. Voor elke vraag is een passende aanbieder."

Meer informatie over de Gorinchemse Uitdaging is te vinden via www.gorinchemseuitdaging.nl.

Fotobijschrift:

In juni werd het jaarverslag van de Gorinchemse Uitdaging overhandigd aan wethouder Eva Dansen.