Groen licht terugkeer achteraf betalen in parkeergarages met contant of pin

Het college wil de parkeergarages Kazerneplein en Kweeklust zo snel mogelijk aanpassen. Er wordt onderzocht of een systeem mogelijk is waarbij achteraf betalen met contant geld en pinpas weer mogelijk wordt én belparkeren behouden blijft.

Achteraf betalen is nu mogelijk in de parkeergarages via de mobiele telefoon, het zogenaamde belparkeren. Het percentage belparkeerders bedraagt inmiddels zo'n 30% Wanneer iemand echter met contant geld of de pinpas betaalt, moet diegene vooraf inschatten hoe lang hij of zij in de stad wil blijven én vooruit betalen. Een deel van de mensen vindt het nieuwe systeem erg vervelend en heeft dit kenbaar gemaakt bij de winkeliers.

Verschillende ondernemers van winkeliersvereniging Hartje Gorkum hebben bij de gemeente aan de bel getrokken. Zij hebben aangegeven dat het gewijzigde parkeerregime in de parkeergarages negatieve effecten heeft op bezoekersaantallen en daarmee op de omzet. Dit is onderbouwd met cijfers. De ondernemers hebben de gemeente dringend verzocht om de terugkeer van het achteraf betalen met pin en contant geld.

Wethouder Verkeer en Vervoer Hans Freije: ,,Uiteraard zijn we als gemeentebestuur niet doof en blind voor wat er leeft in de stad. In goed overleg met de ondernemers en bewoners van de binnenstad, willen we meewerken aan de terugkeer van achteraf betalen met contant geld en pinpas. Liefst met behoud van het belparkeren in de garages, want dit bevalt veel mensen juist goed. Als blijkt dat een verandering ondanks uitvoerig overleg en goede voorbereiding niet leidt tot de goede dienstverlening die wij nastreven, dan moet je daar iets aan durven doen."

Na een positief besluit van de gemeenteraad, is er nog minimaal 10 weken nodig om de wijzigingen in de techniek door te voeren.