• Erik de Bruin

Groen licht voor bouw hotel Buiten de Waterpoort

GORINCHEM De realisatie van het hotel Buiten de Waterpoort mag van start gaan. Het haalbaarheidsonderzoek van ondernemer Berry Voet is afgerond en de implementatie van de archeologische vondsten in het hotel blijkt haalbaar.

door Tim Hartman

De archeologische muurresten blijft op dezelfde plaats behouden, waarbij de resten door middel van een aanvullend archeologisch onderzoek tot op het niveau van 2.93 meter boven NAP mogen worden verwijderd, zo laat de gemeente weten.

Op 4 juli gaf het college, na goedkeuring van de gemeenteraad, de ontwikkelaar toestemming voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Aan de ontwikkelaar is daarbij toegezegd dat hij deze afgesproken optie mag uitvoeren als het haalbaar is. Dat blijkt nu dus het geval.

De archeologische muurresten die nu boven de grond liggen, worden ingepast en zichtbaar gemaakt in de vloer van het hotel. Dit betekent dat ontwikkelaar Berry Voet, na uitvoering van het aanvullende archeologisch onderzoek, kan starten met de realisatie van het hotel.

TELEURSTELLEND ,,Enorm teleurstellend", vindt Paul Mulders van de Historische Vereniging Oud Gorcum. Die vereniging toonde eind augustus met eigen onderzoek aan dat het niet om een stadsmuur ging, maar om een kasteelmuur van het kasteel van de Graven van Holland. ,,In de teleurstelling zitten twee dingen. Ten eerste dat het hotel er komt, ten tweede dat wij moeten aantonen dat het om een kasteelmuur gaat en er vervolgens niets mee wordt gedaan. Ik denk dat heel veel Gorcumers verdrietig zijn om dit besluit."

De gemeente laat weten de betrokkenheid van alle mensen een groot goed te vinden en spreekt ook van een vondst van bovenlokaal belang. Maar ook in dat geval blijft het college bevoegd een besluit te nemen. ,,Het gewijzigde inzicht (van stadsmuur naar kasteelmuur) heeft geen gevolgen voor de wijze waarop we met de muur om willen gaan. Het is mogelijk en ook belangrijk om de muurresten goed te integreren in het bouwwerk."

Ook voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) maakt het niet uit of er sprake is van een kasteelmuur of een stadsmuur. Voor de RCE is vooral het kasteel zelf van belang en deze is niet op de locatie aangetroffen.

LAF ,,Een laf besluit", vindt Everdien Hamann van Gorcum Actief. Middels motie pleitte zij samen met de PvdA en Fractie Hoogesteger in juli nog voor een dialoog tussen gemeente en ondernemer over een alternatieve locatie voor het hotel. ,,De gemeente laat de ondernemer alle onderzoeken betalen, maar zelf doet ze niets om te investeren in Gorinchem. Echt een gemiste kans om hier een mooi project van te maken."

Mulders spreekt zelfs van een schandvlek voor de komende vijftig jaar. ,,De gemeente kiest niet voor de vesting, maar voor het geld. Ik hoor de gemeente steeds zeggen dat historie belangrijk is, maar daar merk ik niets van. Je ontneemt de Gorcumers een prachtige locatie."

Eerder dreigde de historische vereniging met een gang naar de rechter. Nu ook? ,,We moeten onze advocaat nog spreken dus we moeten even kijken wat kunnen doen."

Wanneer het aanvullende archeologische onderzoek klaar is en de bouw van het hotel begint, is nog onbekend. ,,Dat is aan de ontwikkelaar", laat een gemeentewoordvoerster weten. Ondernemer Berry Voet was niet bereikbaar voor een reactie.