• Ferry Verheij

GroenLinks-raadslid Tekir uit fractie wegens omstreden uitlatingen

GORINCHEM De Gorinchemse fractie van GroenLinks heeft raadslid Ilhan Tekir aan de dijk gezet. Hij moet de fractie verlaten wegens zijn omstreden uitlatingen over de situatie in Turkije, onder

meer in de Volkskrant van 11 augustus.

Deze uitlatingen hebben volgens het fractiebestuur aanleiding gegeven tot intensieve gesprekken met hem: ,,De afgelopen weken is gebleken dat er te weinig vertrouwen is in een goede samenwerking tussen Ilhan Tekir en de GroenLinks-fractie. Zijn stem op de AK-partij en zijn keuze dit publiek te maken waren daarvoor de aanleiding. In die gesprekken bleek dat er met Ilhan geen overeenstemming kon worden bereikt hoe met de gevolgen daarvan om te gaan. Dit maakt dat hij wat ons betreft niet verder kan functioneren als raadslid van GroenLinks. De fractie en het afdelingsbestuur hebben geprobeerd alsnog een gemeenschappelijke basis te vinden. Helaas is dat niet gelukt. Gezien deze omstandigheden hebben we besloten dat Ilhan Tekir geen onderdeel meer kan uitmaken van de GroenLinks-fractie van Gorinchem. Hem is tevens verzocht zijn zetel aan GroenLinks ter beschikking te stellen."