• Kevin de Bruin
  • Kevin de Bruin
  • Kevin de Bruin

Grote opkomst scholenstaking in Gorinchem

GORINCHEM Op de grote markt verzamelt zich een massa eensgezinde mensen. Allemaal zijn ze van mening dat er verbeteringen moeten komen binnen het onderwijs. Met een staking willen ze de regering overtuigen dat er te veel wordt bezuinigd op onderwijs.

door Kevin de Bruin
In heel het land wordt door verschillende scholen gestaakt. De meesten organiseren zich op het Malieveld in Den Haag. Ouders, leraren  n leerkrachten uit de omgeving van Gorinchem hoefden daarentegen een stuk minder ver te reizen om ook hun stem te laten horen. Ook hier werd een staking georganiseerd met het doel om Den Haag duidelijk te maken hoe Gorinchem erover denkt. Meer dan honderd deelnemers verzamelden zich op de Grote Markt.

De lange stoet mensen kan het winkelende volk in de stad bijna niet zijn ontgaan. Ordehandhavers waren aanwezig om alles veilig te laten verlopen. Hier stonden vertegenwoordigers van de fracties Stadsbelang, Democraten Gorinchem, PvdA, CDA, SP en D66, om een petitie in ontvangst te nemen. Met die petitie wil stichting OVO aangeven dat verschillende partijen zich hard willen maken voor verbetering van het onderwijs.

Ilhan Tekir van D66: ,,Het gros van de gemeenteraadsleden is enthousiast. We kunnen niet de salarissen omhoog gooien, maar we willen wel zoveel mogelijk doen om uiteindelijk het onderwijs in Gorinchem te verbeteren."  Het lijkt erop dat de gemeenteraad de petitie een warm hart toedraagt. Laura Pelikaan (Democraten Gorinchem) en Janneke van Oversteeg (CDA) hebben zelf ook de petitie ondertekend.

PROBLEEM DAT IEDEREEN AANGAAT De petitie is getekend door ouders, leerkrachten, leerlingen en leden van stichting OVO. Bert-Jan Kollmer geeft namens stichting OVO aan hier erg blij mee te zijn. ,,De massa vind je op het Malieveld. Wij willen duidelijk maken dat dit probleem iedereen aangaat." Volgens  hem hebben velen het idee dat het bij leerkrachten om geld gaat. Voorafgaand aan de wandeling naar het stadshuis gaf een ouder en gaven leerlingen al aan waarom zij graag verbeteringen zien. Een ouder: ,,Mijn kinderen verwachten goed onderwijs. Maar hoe kan onderwijs goed worden gegeven als er lesuitval is en de docenten bezwijken onder de werkdruk." Ook drie leerlingen van het Fortis Lyceum gaven aan dat docenten te weinig tijd krijgen om de verplichte lesstof binnen het beperkte aantal lesuren aan te kunnen bieden. Kollmer: ,,Hopelijk gaat Den Haag iets met dit signaal doen."
Ouders, leerlingen, leerkrachten en medewerkers van Stichting OVO kregen eerder deze maand al een brief toegestuurd. Deze haakt in  op het landelijke plan om te gaan staken. Basisscholen en universiteiten laten landelijk hun werk vallen om samen een vuist te vormen tegen de problematieken die binnen het onderwijs spelen. Ook in Gorinchem waren veel docenten aanwezig. Leraren vinden dat hun salarissen achterlopen op de markt en dat ze te maken krijgen met een te hoge werkdruk. Leraren zien het ook nog eens gebeuren dat de internationale goede ranking van het Nederlandse onderwijs onder druk komt te staan. Gorinchem wil dit in ieder geval  niet.