• Jos Waltheer

Gymnasium Camphusianum 135 jaar

GORINCHEM Op 24 september 1883 opende het Stedelijk Gymnasium in de binnenstad van Gorinchem zijn deuren. De eerste lessen werden gegeven aan 17 jongens. Gisteren vierde het Gymnasium zijn 135e verjaardag en opende daarmee het 27e lustrum. Zo'n 750 leerlingen en personeelsleden zorgden voor een kleurrijke luchtfoto, een traktatie was hun beloning.

In 1955 verhuisde de school vanuit de Zusterstraat naar Sparta en de school kreeg een nieuwe naam: Gymnasium Camphusianum. Beroemd Gorcums dichter en predikant Dirck Rafaëlszoon Camphuysen, oud-leerling van de Latijnse school (1600-1879), werd de schoolpatroon van het Gymnasium, als symbool van het streven naar eenheid en samenwerking, ondanks verschil in opvatting of overtuiging.

In 2005 nam het Camphusianum zijn intrek in het nieuwe gebouw aan de Vroedschapstraat.

De school floreert als zelfstandig gymnasium (een van de 40 in Nederland) en is Begaafdheidsprofielschool voor stad en wijde regio.

Een uitgebreid lustrumprogramma volgt in het lopende schooljaar, met een reünie voor oud-leerlingen en oud-docenten op zaterdag 10 november a.s., een Teacherconference in februari 2019 en een lustrumdriedaagse in juni 2019.