• Foto: GP Foto

Hans van Mourik vertrekt bij Stadsbelang

GORINCHEM Raadslid Hans van Mourik heeft besloten de fractie van Stadsbelang te verlaten. Dat bracht de fractie dinsdagochtend in een persbericht naar buiten.

De fractie schrijft: ,,Ondanks het gegeven dat de heer Van Mourik voor het aangaan van de nieuwe raadsperiode 2018-2022 schriftelijk heeft verklaard dat hij als gekozen volksvertegenwoordiger voor Stadsbelang bij (tussentijds) uittreding uit de fractie afstand zal doen van de Stadsbelang-zetel in de gemeenteraad van Gorinchem en zijn zetel in de fractie van Stadsbelang dus niet voor zichzelf zal behouden en bezetten, dan wel met zijn zetel aansluiting bij een andere fractie in de gemeenteraad, heeft de heer Van Mourik aangegeven, dat hij zijn raadslidmaatschap als eenmansfractie gaat voortzetten."

Over de reden van het vertrek van Van Mourik meldt de fractie: ,,De reden van vertrek uit de fractie van Stadsbelang van de heer Van Mourik is terug te voeren op het gegeven, dat de heer Van Mourik er bij aanvang van deze raadsperiode kennelijk voor heeft gekozen een van de fractielijn afwijkende (eigenzinnige) koers te varen, waarmee het vertrouwen in zijn functioneren binnen de fractie al snel onder druk is komen staan. De afgelopen week is in een gesprek met fractievoorzitter Renate van Maaren en wethouder Dick van Zanten, waarbij aan de heer Van Mourik nog een handreiking is gedaan. Inmiddels is gebleken dat de ontstane verschillen van inzicht over zijn voortgezet functioneren binnen de fractie van Stadsbelang niet meer te overbruggen waren. Stadsbelang ervaart de ontstane situatie weliswaar als ongewenst, maar zal de nieuwe raadsperiode met enthousiasme en met een fijn, maar enigszins uitgedund team in het belang van de stad voortzetten."

REACTIES Lees hier de reactie van Hans van Mourik of hier de reactie van Renate van Maaren, fractievoorzitter van Stadsbelang.