Herindelingsontwerp Giessenlanden en Molenwaard ter inzage

HOORNAAR De raden van Giessenlanden en Molenwaard gaven op 22 november groen licht voor een herindeling tussen beide gemeenten per 1 januari 2019. De eerste stap is het herindelingsontwerp dat op 30 januari besproken wordt door de gemeenteraden. Het ontwerp is vanaf vandaag in te zien op www.opwegnaaralblasserwaard.nl

In de nieuw te vormen gemeente blijven de diversiteit van de kernen, initiatieven uit de samenleving en innovatieve dienstverlening centraal staan. De eerste stap om een nieuwe gemeente te vormen, is het maken, vaststellen en ter inzage leggen van een herindelingsontwerp. Het herindelingsontwerp is inmiddels gemaakt en heeft als titel: Op weg naar Alblasserwaard.

Voor de presentatie van het herindelingsontwerp is gekozen voor een interactieve pdf. Dit is een bewuste keuze: geen dik boekwerk, maar een aantrekkelijk vormgegeven document met korte teksten, ondersteunende beelden en links naar achtergrondinformatie. Het herindelingsontwerp is hierdoor anders en toch volledig.

Op maandag 30 januari stellen de gemeenteraden, elk in de eigen gemeente, het herindelingsontwerp vast. Inwoners en andere geïnteresseerden kunnen bij deze raadsvergadering aanwezig zijn. Het herindelingsontwerp ligt acht weken ter inzage en staat open voor zienswijzen.

Op www.opwegnaaralblasserwaard.nl staat het herindelingsontwerp inclusief alle bijbehorende bronnen. Inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden kunnen het herindelingsontwerp en andere informatie over de herindeling lezen via www.opwegnaaralblasserwaard.nl

De zienswijzen en de reactie daarop van de colleges worden verzameld in een nota van zienswijzen. Deze nota plus het herindelingsontwerp met een overzicht van communicatie- & participatieactiviteiten over de herindeling vormen samen het herindelingsadvies. Dit advies wordt in mei voorgelegd aan de raden. Als de raden het advies voor 1 juni vaststellen, kan het wettelijke traject tijdig starten om de herindeling per 1 januari 2019 in te laten gaan.